Ortodoxia este astăzi răstignită

Peste tot, astăzi, Ortodoxia este răstignită și acest lucru dă naștere, pentru noi toți, la o responsabilitate deosebită, responsabilitatea acceptării crucii Ortodoxiei, și a rodirii duhovnicești în răbdare. Pentru noi însă, crucea este în același timp și Înviere.

Sperăm că harul lui Dumnezeu va întări pe toți ortodocșii, pentru a putea face față situațiilor critice de astăzi, ca să dăm mărturisire despre Hristos, așa cum cere tradiția Bisericii noastre. Un lucru foarte important socotesc a fi ca noi, ortodocșii, să întărim colaborarea dintre noi. Știm cu toții că astăzi forțe din afara Ortodoxiei colaborează împotriva Ortodoxiei.

În această întreagă mișcare de neutralizare a Ortodoxiei, noi, ortodocșii, trebuie să reacționăm, întâi de toate, prin cultivarea și întărirea vieții spirituale. Cu cât devenim mai adevărați și mai îmbunătățiți creștini ortodocși, cu atât mai bine putem lucra împotriva altor forțe ale întunericului, dar și prin colaborarea mai strânsă dintre noi, cum spuneam.

Colaborarea dintre noi trebuie să devină realitate, nu atât din motive politice, cât din motive ce țin de întărirea noastră în credință. Acesta trebuie să fie primul motiv pentru care toate popoarele ortodoxe să colaborăm mai mult, iar această colaborare să devină foarte concretă și vizibilă, nu numai în idei și pe plan teoretic, ci și în practică. Ba chiar mai mult, așa cum s-a propus cu câțiva ani în urmă – chiar și noi am făcut această propunere –, ar fi bine să se facă o federație a statelor creștin-ortodoxe.

Subliniez din nou faptul că acest lucru nu trebuie să se întâmple pentru a organiza un fel de contraatac împotriva celor care ne atacă, ci pentru a ne întări și a ne adânci în credința noastră. Pentru că, într-o astfel de colaborare, toate popoarele ortodoxe au de oferit zestrea lor duhovnicească întru îmbogățirea comună și în sprijinul efortului comun.

Fiecare popor ortodox are darurile sale duhovnicești specifice de la Dumnezeu și poate să ajute și celelalte popoare într-o reciprocă îmbogățire duhovnicească panortodoxă. Există oameni sfinți în toate neamurile ortodoxe, există mănăstiri în toate țările ortodoxe, există locuri sfinte de închinăciune peste tot și cultură teologică. Toate acestea trebuie să ni le oferim unii altora, așa încât să ne întărim în credință și să ne sporim zestrea noastră duhovnicească, dar să și trăim unitatea panortodoxă. Cred ca aceasta este marea responsabilitate de astăzi a ortodocșilor și marea noastră misiune.

Pr. Gherghe Kapsanis

Ortodoxia astăzi