Icoanei Maicii Domnului ,,Kazanskaia”, făcătoare de minuni şi ajutătoare la necaz

Cinstirea Icoanei Maicii Domnului ,,Kazanskaia”, care se face cu multă evlavie şi foarte solemn, mai ales la ruşi, dar şi la alte popoare ortodoxe, pe 22 octombrie /4 noiembrie, a fost stabilită în semn de recunoștință şi de mulţumire faţă de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, pentru salvarea Moscovei și a Întregii Rusii de invazia poloneză din 1612, tocmai prin mijlocirea Maicii Domnului.

Această Sfântă icoană mai este cinstită şi pe 8/21 iulie.

Această icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu cu Pruncul este unică prin faptul că în ea este zugrăvită o singură mână ‒ dreapta Pruncului Hristos, care binecuvântează. Mâinile Maicii Domnului și mâna stângă a Mântuitorului nu sunt vizibile, ci se află sub veșminte.

Conform tradiției, icoana a fost adusă în Rusia de la Constantinopol, în secolul al XIII-lea. După ce tătarii au asediat și cucerit orașul Kazan, l-au transformat în capitala Hanatului lor, în anul 1438, iar icoana Maicii Domnului din Kazan nu a mai fost menționată în nici o cronică. Informații despre icoana încep să apară la câțiva ani după eliberarea orașului de sub stăpânirea tătară, de către Ivan cel Groaznic, în anul 1552.

Maica Domnului i s-a arătat în vis unei fetițe de zece ani, ce se numea Matrona, spunându-i să scoată de sub ruinele unei case arse chipul sfânt, frumos zugrăvit. Vedenia s-a repetat până când copila a înțeles că icoana trebuia căutată printre dărâmăturile indicate. Conform instrucțiunilor primite în vis, Matrona a mers la arhiepiscop și i-a povestit visele ei, dar acesta nu a luat-o în serios.

Pe 8 iulie 1579, Matrona a mers împreună cu mama ei și a dezgropat icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de sub cenușa unei case, unde fusese ascunsă mult timp de furia tătarilor. Icoana descoperită era strălucitoare și frumoasă, ca și cum ar fi fost nouă. Auzind cele petrecute, arhiepiscopul a venit îndată și s-a rugat înaintea icoanei, pocăindu-se pentru necredința lui.

După aceasta, el a luat icoana și a așezat-o în Biserica „Sfântul Nicolae” din Kazan, unde un bărbat care era orb s-a vindecat chiar în acea zi. La această biserică slujea ca preot Ermoghen, care mai târziu a fost ales mitropolit de Kazan. El a mutat icoana în Catedrala Buna Vestire” din Kazan.

Perioada de la sfârșitul secolului al XVI-lea și începutul secolului al XVII-lea este cunoscută în istoria Rusiei ca „epoca necazurilor”. Țara suferea de pe urma atacurilor armatei poloneze care batjocorea credința ortodoxă, jefuind și arzând biserici, orașe și sate. Prin înșelăciune au reușit să cucerească până și Moscova. Ca răspuns la îndemnul părintesc al sfântului Ermoghen, pe atunci patriarh, poporul rus s-a ridicat în apărarea pământului său natal, dar mai ales în apărarea credinţei dreptmăritoare şi a sfintelor biserici pentru a nu fi pângărite. Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Kazan a fost trimisă armatei condusă de Cneazul Dimitrie Pojarski.

Iar pe 22 octombrie 1612, armata rusă, cu ajutorul Maicii Domnului, a eliberat Moscova de polonezi. Cneazul Dimitrie Pojarski a construit o catedrală în cinstea Icoanei Maicii Domnului din Kazan în Piața Roșie din Moscova, unde a așezat icoana. Imediat au început să circule copii ale icoanei, iar în 1811 a fost sfințită catedrala din Sankt Petersburg cu hramul Icoana Maicii Domnului din Kazan.

În 1649 a fost instituită o sărbătoare în cinstea Icoanei Maicii Domnului din Kazan. Până în zilele noastre, această icoană este cinstită de către poporul rus.

O copie a renumitei icoane a Maicii Domnului din Kazan a ajuns în Portugalia și apoi în proprietatea papei Ioan Paul al II-lea, care a returnat-o Rusiei în 2004, după ce ani de-a rândul s-a rugat înaintea ei, în propria reședință. Această icoană a fost așezată în Catedrala Icoanei – Kremlin. În urma expertizelor, ea este datată din 1730.

Această icoană, ca şi multe altelea, săvârşeşte minuni chiar şi în zilele noastre, celor cărora i se închină cu evlavie şi îi cer cu smerenie şi dragoste sfântul ei ajutor. Ca argument la cele spuse şi pentru convingerea celor îndoielnici în puterea de ajutorare a Maicii Domnului prin sfintele ei icoane, vom reda în continuare două din multele minuni săvârşite prin icoana ,,Kazanskaia”. Iată două din aceste minuni.

„Eu, roaba lui Dumnezeu Olga, am primit tămăduire de la untdelemnul din candela icoanei Maicii Domnului din Kazan, care se află în Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, din satul Log, raionul Ilovlinski. În iunie 2004, cu voia lui Dumnezeu, m-am închinat pentru prima oară la sfânta icoană și am cerut de la aceasta tămăduirea ochilor mei, pentru că eram oarbă – parcă o peliculă îmi acoperea ochii, iar medicii nu au putut să-mi stabilească un diagnostic precis; după o săptămână de ungere cu ulei sfințit de la icoană, orbirea s-a îndepărtat, astfel încât medicul a putut doar să constate că rămăsese numai o amprentă neînsemnată, ca după un traumatism ocular. În curând, și această urmă a dispărut”.

O altă creştină a făcut o mărturisire despre vindecarea care o dobândi-se la icoana Maicii Domnului de la Kazan. „În august, 2004, la picioare mi-au apărut mai multe răni – un cancer de piele. Nici un tratament nu mi-a ajutat vreme de trei luni. Astfel că în luna noiembrie am mers la Icoana Preasfântei Născătoare de Dumnezeu „Kazanskaia” din satul Log, raionul Ilovlinski, pentru a mă închina. Ajungând acolo m-am închinat, m-am rugat şi m-am uns cu undelemn din candela ce ardea în faţa acestei sfinte icoane. Iar după aceasta, prin mila lui Dumnezeu şi mijlocirea Maicii Domnului am primit vindecare”.

Această Sfântă Icoană mai este socotită apărătoare a familiilor creştine.

Prot. Ştefan RÎMBU