Familia creştină trece astăzi printr-un proces de desacralizare

Multe sunt problemele care confruntă societatea în care trăim la începutul mileniului al treilea. Una din cele mai mari probleme sunt cele legate de familie. Această concluzie o avem, întrucât observă că, familia creştină trece, în prezent, printr-un proces de desacralizare şi descompunere, situaţie mai puţin prezentă, până acum. Motivele sunt multe. Între acestea cele economice ocupă un loc important. În lupta pentru supravieţuire, sau pentru un trai mai bun, părinţii au plecat la muncă în străinătate lăsându-şi copiii în ţară, ei înşişi fiind nevoiţi să trăiască separat lucrând în locuri diferite, la distanţe mari unul de altul.
Un alt motiv important îl constituie contactul cu familia secularizată, din spaţiul european, al cărui fel de a vieţui a fost luat drept model. Tratarea familiei, de către instituţii cu impact mare în rândul maselor largi, cultivarea sistematică, programată, de către aceste instituţii, în rândul generaţiei tinere, a ideii că familia este ceva învechit, banalizarea valorilor morale ale familiei şi încurajarea ideii de eliberare de canoanele impuse de statutul de familist, toate au condus la situaţia de criză accentuată în care se află familia contemporană. Între instituţiile care au avut un rol demolator se află justiţia şi mass-media.
Cea dintâi nefăcând vreun efort pentru a stopa avalanşa de divorţuri, „planul cincinal” la acest capitol fiind realizat şi depăşit, cea din urmă, în goana disperată după audienţă şi clientelă, făcându-şi din contestarea valorilor morale tradiţionale program pe termen lung. Acestora toate, şi altora asemănătoare, Biserica nu a fost suficient de pregătită, afară de câteva excepţii, să le răspundă prompt, cu instrumente, metode şi mijloace pastorale adecvate.
În teologia Sfântului Ioan Gură de Aur familia a ocupat un spaţiu important. Mulţimea şi complexitatea problemelor care confruntă astăzi familia creştină nu constituie o noutate. Faptul că Sfântul Părinte abordează aspecte ce confruntă familia din zilele noastre scoate în evidenţă nu doar capacitatea lui de a anticipa, cu veacuri înainte, situaţiile de criză ale familiei, ci şi faptul că în vremea lui familia era confruntată cu aceleaşi probleme cărora Biserica, prin slujitorii ei, trebuia să le răspundă pastoral, ceea ce defapt încearcă să facă Biserica astăzi prin slujitorii ei.

Prof.dr.pr. Viorel SAVA