Ajută-mă Dumnezeule, să birui lumea dinlăuntrul meu

O, Doamne, lumea cea îngrozitoare m-a învăluit din toate părţile, precum deşertul nisipos învăluie o minisculă oază. Nu voi putea rezista dacă Tu nu mă vei îmbrăţişa cu tăria ta.
Tu eşti mai puternic decât lumea. Amăgirea mea de sine îmi înfăţişează lumea ca pe o putere teribilă. Şi teama de lume este hrana de zi şi noapte a celor ce s-au despărţit de Adevăr. Ajută-mă, Dumnezeul meu, să birui lumea dinlăuntrul meu şi atunci voi birui uşor şi lumea dinafara mea.
Nu voi deveni trufaş biruind lumea, căci biruinţa e a Ta şi nu a mea. Voi lăsa Cuvântul Tău să-Şi facă sălaş în trupul meu şi voi elimina de la mine toate cuvintele fără de putere, pe care le-am învăţat de la lume. Trupul, în care sălăşluieşte Cuvântul lui Dumnezeu, nu mai e un trup făcut de lume, ci un trup zămislit şi născut de Duhul Sfânt.
Tot ceea ce Îi cereţi Domnului, El vă şi dă. Dar, din pricină că voi aţi început să căutaţi mai mult de la lume decât de la Domnul, voi vă simţiţi înşelaţi în nădejdile voastre, aşa încât spuneţi: „Ce face Domnul pentru noi?”.
Domnul stă la uşa sufletului tău cu o mătură, gata, la invitaţia ta, să cureţe mizeria cumplită din sufletul tău, spre a-ţi face sufletul din nou curăţit, înmiresmat de tămâie şi bună mireasmă şi spre a-l împodobi cu podoaba sa feciorelnică. Domnul stă şi aşteaptă invitaţia ta.
Dacă atunci când suntem în suferinţă ne întrebăm: „Unde este Domnul?”. Vă voi răspunde: „La marginea vieţii voastre”. De aceea viaţa voastră a devenit greoaie. Dacă Domnul ar fi în centru, unde El a fost la început şi unde este locul Său de drept, viaţa ta ar fi dreaptă şi L-ai vedea pe Domnul şi atunci n-ai mai întreba: „Unde este Domnul?”.

Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici
Rugăciuni pe malul lacului
Editura Anestis, Bucureşti, 2015