CIRCULARĂ. ,,Familia – Mica Biserică care naşte Sfinţi”

,,Familia – Mica Biserică care naşte Sfinţi”

Clerului din Episcopia de Ungheni şi Nisporeni,

Preacucerinici Părinţi,

Familia este celula societăţii, care printr-o unire dintre un bărbat şi o femeie, este cea care dă naştere vieţii pe pămînt. Pentru a avea o familie durabilă, trainică, pregătită pentru greutăţile vieţii, tinerii trebuie să fie informaţi. Scopul general al familiei este mîntuirea unuia prin celălalt, iar menirea principală a familiei este naşterea de prunci.

Pentru o familie binecuvîntată este necesar de a trece treptele recomandate de Biserică: botezul ortodox, mărturisirea credinţei, Catehizarea înainte de orice Taină, încununînd cu oficierea Tainei propriu-zise.

Taina Cununiei este chemarea Sfântă a harului lui Dumnezeu de a binecuvânta dragostea a doi tineri de a se mântui şi înmulţi. Prin ea se binecuvântează dorinţa de sfinţire între mire şi mireasă. Taina nunţii este icoana Împărăţiei lui Dumnezeu, arătând iubirea dintre Hristos şi Biserica Sa. El este mirele, iar Biserica în totalitatea ei este mireasa.

O nuntă creştină binecuvântată este cea pentru care tinerii se pregătesc prin spovedanie înainte de cununie, au mai multe întâlniri duhovniceşti cu preotul, cu naşii, astfel încât cununia să fie o taină a mântuirii, şi ea se săvârşeşte pentru mântuire nu din repezeală sau din modă, şi anume cu toată responsabilitatea, cu toată dragostea faţă de Dumnezeu şi Biserică, cu toată credinţa, cu toată dorinţa de sfinţire a iubirii care s-a instituit între mire şi mireasă.

În acest context, după îndemnul evanghelic, binecuvintez toţi preoţii din parohiile Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni, să organizeze lecţii de catehizare tinerilor care urmează a se căsători.

La aceste întîlniri preotul să pună în discuţie următoarele lucruri:

· Nu există Căsătoria de probă, „Toată lumea știe că viața de familie treabuie binecuvântată de Dumnezeu. Concubinajul este o improvizație. Nu e o mărturisire de credință, este o mărturisire de necredință. Noi știm că măsura credinței este măsura vieții, cum îți trăiești viața așa îți este și credința.” (Părintele Teofil Părăian )

· Dragostea este unicul fundament pe care se poate întemeia o familie, ,,Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte, Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul” (Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, 13, 4-5);

· Taina Cununiei este de la Dumnezeu şi se săvîrşeşte odată în viaţă, (tinerilor cărora nu li s-au oficiat Taina Căsătoriei anterior). Căsătoria este considerată un act unic şi irepetabil, care este rupt doar de moartea unuia dintre soţi (Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel 7, 2-3);

· Taina Cununiei este o binecuvîntare deosebită, Taina putînd fi oficiată numai de un Preot Ortodox, canonic, care nu este oprit de a săvărşi cele sfinte, Preotul are puterea de a uni şi a lega aici pe pămînt, ceea ce va fi legat şi în cer. (Sfânta Evanghelie după Matei, 18, 18)

· Familia este cea care naşte, care creşte şi educă copii – scop principal al familiei, ,,Femeia se va mântui prin naştere de fii, dacă va stărui, cu înţelepciune, în credinţă, în iubire şi în sfinţenie, (Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel, 2,15);

· Tinerii să nu se păzească de a avea copii. Fiecare copil este o binecuvîntare pentru întreaga familie, ,,Dacă fugi de copii, fugi de mântuire. Nici să nu rămâi la un singur copil, ca să nu-l pierzi și pe acela. Mai sănătoși sunt copiii mulți în casă.” (Părintele Paisie Olaru)

· Educaţie corectă copiilor, „Cea mai bogată moștenire pe care parinții pot să o lase copiilor este copilăria fericită, plină de amintiri tandre despre tatăl și mama lor. Aceas­ta va lumina zilele care vin, îi va păzi de ispite și îi va ajuta în încercările vieții de zi cu zi după ce vor părăsi casa părintească.” (Sfânta Muceniță Alexandra Feodorovna )

· În familie trebuie să fie răbdare, astfel putînd merge mai departe în orice clipă a vieţii, prin orice greutate. ,,Cîtă răbdare să avem, a fost întrebat pr. Cleopa Ilie, iar el a răspuns ,,Răbdare, răbdare şi iar răbdare…şi cînd se termină o iei de la început!”

· Tinerii să participe la Sfînta Liturghie, să se pregătească de a se Spovedi şi Împărtăşi, atît înainte de Cununie cît şi pe tot parcursul vieţii, ,,Dumnezeeasca Liturghie este o lucrare sfântă pentru pregătirea Preasfântului Trup și Sânge a lui Hristos, ca să fie dat spre împărtăşire tuturor credincioşilor. Acesta este întreg scopul şi rostul Liturghiei: împărtăşirea credincioşilor.” (Sfântul Simeon al Tesalonicului);

· Familia este o Mică Biserică care naşte Sfinţi, care naşte genii, care naşte oameni cinstiţi, credincioşi şi patrioţi, „Iubirea răspunde la toate întrebările: iubirea aduce prunci, care dau valoare nemaipomenită căsniciei – zâmbetul lor – şi creează unitate nezdruncinată familiei.” (Părintele Arsenie Papacioc);

· Biserica binecuvintează şi susţine Cununia şi familia, (Sfânta Evanghelie după Ioan, cap 2);

· Relaţii Tineri-părinţi, tineri-socri să fie de pace, înţelegere şi respect reciproc;

· Relaţii între soţi, rolurile, drepturi şi obligaţii ale soţilor, „Femeia, după naşterea primului copil, nu mai doreşte atât rolul sexual al soţului, cât tandreţea şi afectivitatea acestuia. De aceea soţul trebuie să cunoască acest lucru şi să fie tandru cu soţia sa.”; „Bărbatul să nu înceteze să-i arate soţiei dragostea sa, precum şi faptul că toata truda şi toată strădania lui au un singur scop: ca ea să fie fericită.” (Părintele Iosif Vatopedinul)

· Tradiţii biseceşti şi tradiţii populare în timpul Sfintei Taine a Cununiei (călcatul pe picioare, legatul strîns a mîinilor în timpul încojorului, aruncarea cu bomboane, care pot fi dure, amăgitul la ,,Păharul mîntuirii”). Taina Cununiei trebuie să fie una solemnă şi nu un spectacol.

Iubiți slujitori, Tinerii trebuie să vină personal pentru a se înțelege referitor la Taina Cununiei și aici trebuie de discutat cu ei, dar nu să trimită părinții sau alte persoane. Discuțiile preotului cu tinerii înainte de Taina Cununiei pot schimba cursul vieții lor. Tinerii care se căsătoresc sunt rodul care l-aţi crescut şi sunt viitorul popor credincios al Sfinţiei Voastre. Vă îndemn părinteşte să aveţi grijă de parohie. Fiecare Preot să arate disponibilitatea de a veni în ajutor oricînd tinerilor şi familiei noi-întemeiate. Familiile să simtă că Biserica este Cea ,,care are şi poate da pacea şi binecuvîntarea”. Biserica să fie o alinare şi întărire pentru toţi care au nevoie.

Bunul Dumnezeu, ,,Care voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină” (Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel, 2,4), să ne ajute pe toţi în slujba noastră pe ogorul Domnului, pentru care va trebui să răspundem!

26 februarie/ 10 martie, 2016 – Sf. Irh. Porfirie, Sf. Mc. Sebastian.

Cu grijă părintească şi dragoste,

cu arhiereşti binecuvântări,

_____________+PETRU_______________,

Prin harul lui Dumnezeu

EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI

11.03.2016 – Biroul de Presă al Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni