Ceea ce slujitorul lui Dumnezeu leagă pe pământ, este legat şi în ceruri

Vă voi relata o istorisire uimitoare, care adevereşte că mare este credința creștinilor și că sunt veşnice si ne schimbate cuvintele lui Hristos Care zice Sfinţilor Apostoli, iar prin aceştea şi preoților: „Câte veți lega pe pământ vor fi legate şi în ceruri” (Matei 18, 18).

Un cleric, a fost despărțit de liturghie pentru mai multe zile de episcopul său, pe când încă era prigoana Bisericii. Ducându-se preotul în altă parte pentru o trebuință oarecare, s-a întâmplat să fie prins spre martiriu ca și creștin şi fiind pus la multe cazne, a răbdat până la sfârșit. La sfârșitul tuturor i s-a tăiat şi capul pentru numele lui Hristos. Iar întâistătătorul cetății a putut cumpăra cu bani de la slujitorii satanei moaştele mucenicului. Și după oarecare vreme, făcându-se pace creștinilor, întâistătătorul cetății a zidit biserică și a pus trupul mucenicului într-o raclă mare în altar. A adunat întreaga țară și împrejurimile și pe episcopul eparhiei ca să facă sfințirea bisericii. Şi când a zis episcopul ,,Pace tuturor” începând vecernia, a început racla mucenicului să umble de la sine și, ieşind afară din biserică, a rămas neclintită. Văzând episcopul și poporul și întâistătătorul au început să strige cu glas mare „Doamne, miluiește” și, aducând o funie, a adus poporul racla la locul ei. Dar când a strigat arhidiaconul „Domnului să ne rugăm” racla iarăşi, asemenea, umblând iute, a ieşit afară din biserică. A început atunci mai marele cetății să se arunce la pământ înaintea mucenicului tânguindu-se și numindu-se pe sine nevrednic, zicând că pentru păcatele lui s-a făcut aceasta. Şi nici nu mai îndrăznea să se atingă de raclă.

Aşadar, noaptea s-a arătat mucenicul episcopului: ,,Te rog mult părinte, să ai dragoste faţă de mine şi ostenește-te de te du până în cutare oraş la episcopul meu și spune-i lui să mă dezlege de canon. Căci Hristos mi-a trimis mie cununa de mucenic, dar înaintea Lui nu pot să mă înfățișez din pricina faptului că sunt oprit prin canon de arhiereu. Şi să nu socotești, nici să încerci tu să mă dezlegi că, dacă nu mă va dezlega pe mine cel ce m-a legat, nici îngerul nu poate să mă dezlege. Căci „cele ce leagă preoții pe pământ, legate sunt și în ceruri”.

Când s-a făcut dimineață, a povestit episcopul întregului popor cele arătate lui în vis. Ducându-se deci la episcopul mucenicului și luând dezlegare, s-au întors și, stând în fața raclei, au dat citire înscrisului episcopului astfel: „Zice ție Hristos prin mine, smeritul tău episcop, de dragul bunei tale mărturisiri și lupte, ești dezlegat de canonul tău, slujește ca preot”. Și ducând racla în altar și făcând liturghie, a rămas racla la locul ei.

Aşadar, să luăm aminte şi să înţelegem că adevărat este cuvântul Mântuitorului care l-a spus în Evanghelia Sa că „cele ce leagă preoții pe pământ, legate sunt și în ceruri” şi nici sfinții îngeri, nu pot să dezlege cele legate de preoți şi arhierei.

Preasfinţitul PETRU,

Episcopia de Ungheni şi Nisporeni