Câteva gânduri și cuvinte despre un rugător fierbinte și cinstitor neîntrecut al Icoanei Maicii Domnului de la Hîrbovăț

În evanghelia scrisă de Sfântul Apostol Luca, întâlnim cuvintele spuse de Pururea Fecioara Maria: „Iată de acum mă vor ferici toate neamurile” (Lc. 1, 48). Fecioara Maria a spus acestea, după ce a zămislit de la Duhul Sfânt şi pentru că avea să-L nască pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Deci cuvintele spuse chiar de Fecioara Maria „Iată de acum mă vor ferici toate neamurile” sunt un argument puternic al creștinilor care o fericesc, o laudă și o cinstesc pe Maica Domnului.

Deşi credincioşii o cinstesc permanent pe Maica Domnului, totuşi, s-a rânduit ca, pe parcursul anului calendaristic-bisericesc să fie câteva sărbători mari închinate Născătoarei de Dumnezeu – Naşterea Maicii Domnului, Acoperemântul Micii Domnului, Intrarea în biserică a Maicii Domnului, Bunavestire şi Adormirea Maicii Domnului. Însă Maica Domnului mai este cinstită şi prin slujbe ce se săvârșesc în cinstea unor icoane închinate ei, care sunt făcătoare de minuni.

Istoria şi tradiția bisericească ne spun că Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, pe lângă faptul că era şi medic, mai avea şi îndeletnicirea de pictor. Şi ni se spune că el ar fi pictat 5 icoane cu chipul Micii Domnului. Asemenea lui şi după modelul icoanelor pictate de el, s-a răspândit această practică, ajungându-se până în prezent ca nu doar în sfintele biserici şi mănăstiri, dar până şi în toate casele de creștini să fie chipul vreo unei icoane a Maicii Domnului.

În prezent ar fi în jur de 400 de icoane cu Chipul Maicii Domnului, cinstite ca făcătoare de minuni. Denumirea acestor icoane s-au dat fie după numele localităţii unde s-au săvârşit minuni la ea – Kazanscaia, Vladimirscaia, etc., etc., s-au după minunea săvârşită de ea – Tămăditoarea, Povăţuitoarea, Potoleşte întristarea mea, Grabnică ascultătoare, Bucuria celor necăjiţi, etc., etc.. În mare parte, toate Icoanele Micii Domnului Făcătoare de minuni au slujbe şi zile de pomenire, prin care sunt cinstite cuviincios şi li se aduce laudă pentru minunile săvârşite şi ajutorul primit de la respectivele icoane.

Noi, creştinii ortodocşi din Republica Moldova, anul acesta am sărbătorit prin cinstire deosebită chipul Icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Hîrbovăţ, pe 18 septembrie.

Până nu demult, mai exact până în anul 2017 această icoană era sărbătorită odată cu Acoperemântul Maicii Domnului. Dar din 2018, în urma raportului prezentat Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Moldova, de către Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, s-a hotărât prin Decizie Sinodală ca slujba de cinstire a Icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Hîrbovăţ să se săvârşească în duminica ce urmează după sărbătoarea Acoperemântul Maicii Domnului, fapt care şi se întâmplă deja al treilea an, consecutiv. Prima slujbă de acest fel a fost săvârșită la Mănăstirea Hârbovăț pe 21 octombrie 2018. Această slujbă a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul VLADIMIR, Mitropolitul Chișinăului și a Întregii Moldove, Înaltpreasfințitul SAVA, Arhiepiscop de Tiraspol și Dubăsari și Chiriarhul locului, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni. Prezenți fiind și un sobor impunător de preoți și numeroși creștini.

Deşi această icoană se află în ţara noastră de aproape 230 de ani, totuşi o asemenea cinstire nu i-a fost adusă niciodată, cel puţin aşa spun izvoarele istorice. Şi să recunoaştem sincer, în pofida faptului că ţara noastră are, a ei, doar această icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, de la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Hîrbovăţ, au fost făcute până în prezent prea puţine în cinstea ei. Iar aceasta nu o spun în detrimentul celor care au fost responsabili să facă mult mai mult în cinstea acestei Sfinte Icoane de la Hîrbovăţ. Noi nu judecăm, doar constatăm cu o oarecare nedumerire şi durere sufletească.

Şi totuşi, Slavă Domnului, că deja au început să se facă mult mai multe lucrări binecuvântate în cinstea icoanei Maicii Domnului de la Hîrbovăţ şi i se aduce cinstea cuvenită pentru nenumăratele minuni care s-au săvârşit în ţara noastră, în decursul a peste două secole.

Dar bineînţeles că aceste lucrări care se înfăptuiesc în cinstea acestei Sfinte Icoane, nu apar de la sine, ci se datorează cuiva, şi anume Preasfinţitului PETRU, Episcopul de Ungheni şi Nisporeni.

Evlavia, credinţa şi dragostea pe care le are în suflet Preasfinţitul PETRU faţă de Maica Domnului, şi de Sfintele ei icoane, dar mai ales faţă de Icoana făcătoare de minuni de la Hîrbovăţ, nu le ştim cât sunt de mari, doar Dumnezeu le ştie cu adevărat. Însă noi putem deduce din multele şi măreţele lucrări înfăptuite de Preasfinţia Sa că şi evlavia, şi credinţa şi dragostea nu sunt mici, faţă de icoana Maicii Domnului de la Hîrbovăţ. Iar acest lucru este adeverit de următoarele fapte pe care le vom înșirui pe rând, în continuare.

Întâi de toate vom spune că Preasfinţitul PETRU a adus de la Mănăstirea Ciuflea din Chişinău, la Catedrala Episcopală din mun. Ungheni una din cele mai vechi copii ale Icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Hîrbovăţ. Şi nu oricum, ci printr-o procesiune semnificativă. În dimineaţa zilei de 8 septembrie 2012, în faţa acestei Sfintei Icoane, la Mănăstirea „Sf. M. Mc. Teodor Tiron” – Ciuflea, s-a săvârşit un Te Deum, după care preoţi şi numeroşi credincioşi au pornit pe jos într-o procesiune, care a durat 4 zile. În dimineața zilei de 12 septembrie 2012, Preasfinţitul PETRU dimpreună cu oficialitățile, cu-n sobor impunător de preoţi şi mulţime mare de credincioşi au întâmpinat la intrarea în oraşul Ungheni, Sfânta Icoană, după care acea procesiune s-a îndreptat spre Catedrala Episcopală „Sf. Bn. Kz. Alexandru Nevschi”, unde s-a săvârşit o Sfântă Liturghie sobornicească.

Adusă la Catedrală, acestei copii a Icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Hîrbovăţ, veche de peste 100 de ani, Preasfinţia Sa i-a făcut un chivot impunător, sculptat în lemn și ferecat cu aur, în care a aşezat Sfânta Icoană. De menţionat e şi faptul că în faţa acestui chivot, cu Icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Hîrbovăţ, Preasfinţia Sa a rânduit prin binecuvântare, ca în fiecare miercure, la ora 700, să se cântă Acatistul acestei Sfinte Icoane. Iar el, Preasfinţitul PETRU, e aproape nelipsit de la slujba acestui acatist.

Mănăstirea Hârbovăț este socotită casa acestei icoane a Maicii Domnului, iar Preasfinția Sa, întrucât este Sfințit Arhimandrit al Mănăstirii Hîrbovăț, a depus tot efortul de ai reda acestui așezământ monastic frumusețea și importanța de odinioară. Astfel, Preasfințitul PETRU, a renovat capital biserica „Adormirea Maicii Domnului” din incinta Mănăstirii Hârbovăț, întrucât aici era amplasată Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni, pe care a așezat-o mai apoi într-un chivot foarte frumos, sculptat în lemn.

Pentru a face ca Icoana Micii Domnului de la Hîrbovăț să fie foarte cunoscută și printre rândurile tinerii generații, amintim că Preasfinția Sa, a binecuvântat ca în anul 2017, Adunarea Tinerilor Ortodocși din Moldova, să aibă loc la Sfânta Mănăstire Hârbovăț, unde cei aproape o mie de tineri au avut posibilitatea nu doar să se închine Icoanei Maicii Domnului de aici, ci și să afle mai mult din istoricul acestei icoane.

După Sfânta Liturghie de la Mănăstirea Hîrbovăț, pe 19 octombrie 2019, Preasfinția Sa a sfințit copia unei icoane a Maicii Domnului făcătoare de la Hîrbovăț, pe care a adus-o din Grecia, de la Mănăstirea Faneromi, de pe insula Lefkada, unde s-a arătat Maica Domnului. Și această icoană a fost pictat în post și rugăciune.

Totodată amintim și faptul că Preasfinția Sa a confecționat o Distincție Eparhială intitulată „Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Hârbovăț”, care se acordă pentru merite deosebite, iar cei care se învrednicesc de această înaltă distincție, cu siguranță că cinstesc și laudă cuviincios icoana în cinstea căreia au primit distincția respectivă.

Toate aceste, așa cum menționam mai sus, Preasfințitul PETRU le-a făcut din dragoste față de Maica Domnului și față de Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Hârbovăț, pe care o cinstește foarte mult.

Însă cea mai mare ofrandă adusă de Preasfinția Sa, Maicii Domnului, este construirea Catedralei Episcopale în cinstea Icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Hârbovăț, care actualmente se înalță vertiginos, prin strădania, osteneala și contribuția colosală a Preasfințitului.

Îmi aduc aminte cum într-o predică Preasfințitul spunea cu multă durere sufletească și foarte adevărat: „Atâtea minuni s-au făcut în țara noastră prin această Sfântă Icoană. Atâția credincioși au dobândit ajutor și vindecare. Atât de mult este ocrotită țărișoara noastră prin această Icoană făcătoare de minuni. Și totuși, până în prezent nu a fost construit în cinstea ei, ca mulțumire, nici o mică bisericuță, paraclis sau măcar o capelă. Dacă ne uităm la toate țările ortodoxe vedem că fiecare are mănăstiri și biserici construite cu hramul în cinstea icoanelor făcătoare de minuni ce aparțin țării lor. Iar noi avem doar o singură Icoană a Maicii Domnului făcătoare de minuni în țara noastră și cu mare părere de rău, nu avem nici un sfânt locaș închinat ei. De aceea am socotit că măcar după 200 și ceva de ani, de când avem acest odor neprețuit, să fie închinată ei nu o biserică, ci o catedrală frumoasă și impunătoare, prin care să arătăm cât de mult o iubim pe Maica Domnului și cât de mult îi cinstim icoana ei făcătoare de minuni de la Hîrbovăț”.

Așadar, respectiva Catedrală este unică în țara noastră cu asemenea hram, cu asemenea aspect arhitectoral, de o asemenea anvergură și de o asemenea frumusețe – care o va avea.

Cu siguranță că mulți din cei ce nu trăiesc iubirea sfântă față de Dumnezeu, și nu o cinstesc pe Maica Domnului ca pe o mamă a noastră, și nu-i cinstesc pe sfinți ca pe niște prieteni grabnici ajutători, nu vor înțelege niciodată importanța și necesitatea construirii unui asemenea edificiu spiritual, chiar și în aceste vremuri dificile pe care le trăim. Noi însă vom cita pe cunoscutul apologet, părintele Constantin Necula, care spunea: „Și pe timpul marilor voievozi, domnitori și ierarhi au fost tot felul de cârcotași și guralivi, care tot spuneau că nu mai trebuie de construit, atât de multe și de mari, biserici și mănăstiri”.

Credeți că pe timpul măritului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, chiar toți erau bucuroși, că în vremuri de grea încercare, cu războaie și sărăcia ce urma după războaie, se construiau mănăstiri și biserici. Or, istoria și omenirea, numele guralivilor și cârtitorilor nu l-a reținut. Pe când de faptele mărețe arătate prin construirea sfintelor locașuri de Ștefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu, Vasile Lupu sau pe alți domnitori, istoria și omenirea vorbește și-i amintește mereu.

Așa și în cazul nostru, generațiile ce ne vor urma și filele istorice vor memoriza și vor menționa numele și faptele mărețe ale Preasfințitului PETRU, nu vorbele denigratoare ale cârtitorilor și cârcotașilor de tot felul.

În încheiere, vă mărturisesc că am o bucurie sufletească, însoțită de o adâncă mulțumire adusă lui Dumnezeu, că a rânduit prin Pronia Sa Divină să fiu nu doar contemporan cu Preasfințitul PETRU, ci să văd îndeaproape osteneala sa împletită cu dragoste și credință, ce o depune la înfăptuirea cu multă jertfire și devotament, a lucrărilor mărețe și sfinte, atât față de Dumnezeu, cât și de Maica Domnului, dar și de toți Sfinții. Or, noi cei mai tineri, dintre slujitorii Sfintei Biserici, chiar avem ce învăța de la neobositul ierarh și păstor duhovnicesc, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni – rugător fierbinte și cinstitor neîntrecut al Icoanei Maicii Domnului de la Hîrbovăț.

Prot. Ștefan RÎMBU