Anunțuri

CIRCULARĂ PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PAȘTELUI BLAJINILOR ÎN EPISCOPIA DE UNGHENI ȘI NISPORENI

2021-05-07 19:48:01 | Vizualizări 366

Preacuvioși și Preacucernici Părinți, Iubiți întru Hristos, frați și surori, Iată că ne apropiem de Paștele blajinilor, zi când avem datoria creștinească să le facem pomenirea cuvenită celor răposați. Însă din cauza pandemiei COVID-19, suntem puși în situația ca această pomenire, făcută la cimitire, să se petreacă un pic diferit, față de cum se petrecea […]

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI

2021-05-01 04:07:00 | Vizualizări 204

 Iubiților preoți din parohii, cuvioșilor viețuitori ai sfintelor mănăstiri și drept-credinciosului popor al lui Dumnezeu din Episcopia de Ungheni și Nisporeni: „Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului. Unde-ţi este, moarte, boldul? Unde-ţi este, iadule, biruinţa? Înviat-a Hristos şi tu ai fost nimicit. Sculatu-S-a Hristos şi au căzut diavolii. […]

Îndemnul Preasfințitului PETRU, pentru Săptămâna Patimilor – SĂ PĂTIMIM DUHOVNICEŞTE, CA SĂ ÎNVIEM SUFLETEŞTE

2021-04-26 09:45:53 | Vizualizări 434

Iubiți credincioși S-a început Sfânta și Marea Săptămână a Patimilor. Nici o săptămână de pe parcursul anului nu este numită Sfântă și Mare. Aceste denumiri au fost date încă din vechime și nu întâmplător. Săptămâna aceasta se numește Mare, pentru măreția lucrurilor ce s-au săjârșit în ea, iar Sfântă – pentru sfințenia slujbelor deosebite ce se […]

Pacea sufletească este cununa pe care o dă Dumnezeu celor ce au biruit răutatea

2021-04-20 12:04:07 | Vizualizări 464

Iubiții mei fii și fice duhovniceşti! Viața pământească este împresurată cu multe încercări, greutăți și tulburări pricinuite de diferite situaţii, care ne aduc în suflet o stare de neliniște, cum ar fi şi cele cauzate de situaţia epidimiologică COVID-19. Se ştie că, fie omul cât de obosit, dacă în familia sa, în casa sa, la […]

Sfânta Cruce este izvor dătător de viaţă sufletească şi de putere duhovnicească

2021-04-06 08:31:00 | Vizualizări 213

Iubiţi întru Hristos fraţi şi surori! Sfântul Apostol Pavel vorbind despre importanţa şi necesitatea semnului Sfintei Cruci spune: „Crucea, pentru cei păgâni este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim – credincioşii, este puterea lui Dumnezeu” (I Corinteni 1, 18). Deci, a cinsti Sfânta Cruce (purtând-o la piept, sărutând-o, însemnându-ne cu ea, închinându-ne când […]

Când nu postim, suntem robi trupului, mâncărilor şi băuturilor

2021-03-23 14:47:11 | Vizualizări 763

Am ajuns iarăşi în perioada unui Sfânt Post. Dar oare omenii îşi mai doresc cu adevărat să postească? Oameni cu puţină credinţă şi cei fără Dumnezeu în sufleti spun că postul ne dăunează chiar sănătății. De ce să ne lipsim de plăcerea de a mânca? La urma urmei, toată mâncarea – „pâinea noastră cea de […]

Duminica Ortodoxiei - primul popas duhovnicesc pe calea Sfântului și Marelui Post

2021-03-20 22:46:33 | Vizualizări 753

Iubiţi întru Hristos, fraţi şi surori, În viața noastră pământească, atunci când călătorim undeva, mai facem şi un popas, sau chiar mai multe, dacă calea este lungă şi anevoioasă. Facem aceste popasuri, pentru a ne întări şi odihni puțin, ca mai apoi să mergem mai departe spre locul care ni l-am propus, mai plini de […]

ANUNŢ! - două Sfinte Liturghii la Catedrala Episcopală din mun. Ungheni, în zilele de duminică

2021-03-17 18:48:46 | Vizualizări 281

Iubiţi credincioşi, Întrucât ne aflăm în perioada Sfântului şi Marelui Post, când creştinii obişnuiesc să vină la Sfintele Slujbe în număr mai mare, pentru a se împărtăşi, ţinem să Vă aducem la cunoştinţă faptul că începând din această Duminică, 21 martie 2021, Duminica Ortodoxiei, la Catedrala Episcopală „Sf. Bn. Knz Alexandru Nevschi” din mun. Ungheni, […]

Prin Sfânta Împărtăşanie ne putem mântui, dar ne putem şi osândi

2021-03-17 07:43:25 | Vizualizări 137

Iubiţi credincioşi, În cărţile de învăţătură bisericească găsim adesea spunându-se că Sfânta Împărtăşanie era numită de poporul evlavios Paşte sau Înviere. De ce oare spuneau înainte credincioşii aşa? Deoarece „Paşte” înseamnă lăsarea păcatelor și viața veşnică. Iar noi ne împărtăşim, aşa cum rostim într-o rugăciune: „Spre iertarea păcatelor și spre viața de veci.” Sfântul Ioan […]

Postul trebuie primit și ținut cu bucurie, nu cu frică și părere de rău – Îndemn duhovnicesc la începutul Postului Mare, al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni

2021-03-14 22:11:58 | Vizualizări 367

Iubiți întru Hristos frați și surori  Prin Mila și Harul lui Dumnezeu, am ajuns din nou într-o perioadă foarte folositoare pentru suflet și plină de bucurie duhovnicească, perioada sfântă a Postului Mare, care mai este numită de Sfinții Părinți „primăvara sufletului”. Și tot Sfinții Părinți spun că trebuie să cunoaștem mai multe învățături și sfaturi duhovnicești despre post, […]