Anunțuri

CUVÂNT PASTORAL LA NAŞTEREA DOMNULUI

2021-01-05 09:22:51 | Vizualizări 729

Naşterea Domnului, Sfinţirea Umanităţii   ,,Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit întru noi…” (Ioan I, 14).   Preacuvioși şi Preacucernici Părinți, Iubiții mei fii duhovnicești în Domnul, Har și bucurie de la Domnul Cel ce se naște în peșteră, iar de la noi arhierească binecuvântare. Iubiţi fraţi şi surori în Domnul, Sărbătoarea Naşterii Domnului […]

Circulară Eparhială

2020-12-23 17:20:18 | Vizualizări 417

Preacucernici Părinți Protopopi, Preacuvioși Părinți Stareți și Preacuvioase Maici Starețe, și întreg clerul din cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, Prin prezenta Circulară Eparhială, ţinem să Vă aducem la cunoştinţă că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, prezidat de Preafericitul KIRIL, Patriarh al Moscovei și a toată Rusia,  în şedinţa de lucru de pe data […]

Sfântul Andrei, Apostolul cel întâi chemat – părintele care ne-a născut duhovnicește, prin evanghelia lui Hristos

2020-12-14 15:20:03 | Vizualizări 272

„Căci de ați avea zeci de mii de învățători în Hristos, totuși nu aveți mulți părinți. Căci eu v-am născut prin Evanghelie în Iisus Hristos”. (I Cor. 4,15) Iubiți credincioși! Ziua de pomenire a Sfântului Apostol Andrei, pentru întreaga Biserică Ortodoxă, dar mai cu seamă pentru noi, e un prilej de bucurie duhovnicească profundă, dar și […]

Mărturisind păcatele și pocăindu-ne pentru ele, dovedim că ne îngrijim de mântuirea sufletului

2020-12-12 01:26:52 | Vizualizări 176

„Fărădelegea mea eu o voi vesti (o voi spovedi) și mă voi îngriji pentru păcatul meu” (Psalm 37, 19)   Iubiți întru Hristos, frați și surori, Viața creștinului adevărat cuprinde în sine grija permanentă pentru mântuirea sufletului său. Din scrierile Sfinților Părinți cunoaștem că cea mai vădită dovadă că ne îngrijim de mântuirea sufletului, este […]

Postind trupește, abținându-ne de la unele bucate, să postim și sufletește, îndepărtându-ne de la păcate

2020-11-28 07:48:30 | Vizualizări 301

(Îndemnul duhovnicesc al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, la începutul Postului Naşterii Domnului)  Iubiţi întru Hristos, fraţi şi surori, Iată-ne ajunşi din nou într-o perioadă folositoare pentru suflet şi plină de bucurie duhovnicească, perioada postului Naşterii Domnului. De aceea, prin grija arhierească ce v-o port, vin dragostea părintească şi la începutul acestui post, […]

(Video) Prezentare rezumativă a celor 15 ani de rodnică slujire arhierească a Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni

2020-11-15 18:45:14 | Vizualizări 637

Prezentare rezumativă a celor 15 ani de rodnică slujire arhierească a preasfințitului PETRU, Episcop de ungheni și Nisporeni  

Haloween-ul ne aduce aminte de starea bolnăvicioasă sufletească a tinerilor și lipsa lor de virtuți sfințitoare

2020-10-31 13:42:15 | Vizualizări 898

Așa numită sărbătoare a Haloween-lui este o definiție a răutății care se manifestă, în ceea ce îi este specific: minciună, întuneric, împotrivire Luminii, urâțirea chipului omenesc în felurite chipuri, ca în final să aducă pierderea a ceea ce are omul mai prețios: sufletul.

Viața cuvioasei Parascheva, model de urcuș duhovnicesc pentru fiecare creștin

2020-10-26 09:00:41 | Vizualizări 526

Sfânta Parascheva s-a născut în satul Epivata, din Tracia, în prima jumătate a secolului al XI-lea, într-o familie de creștini evlavioși, care au educat-o pe calea Bisericii și a învățăturii Sfintei Evanghelii. Din copilărie, având o inimă plină de compasiune și milă, față de cei lipsită și săraci, își dezbrăca propriile haine, dăruindu-le celor din […]

Prin semnul Crucii se recunoaşte cine îl cinsteşte pe Dumnezeu şi cine nu

2020-09-26 19:23:13 | Vizualizări 619

Iubiţi întru Hristos fraţi şi surori! Sfântul Apostol Pavel vorbind despre importanţa şi necesitatea semnului Sfintei Cruci spune: „Crucea, pentru cei păgâni este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim – credincioşii, este puterea lui Dumnezeu” (I Corinteni 1, 18). Deci, cinstirea Sfintei Cruci nu este doar împlinirea unui ritual creştin-ortodox, ci este, aşa […]

Boala este o pedagogie divină și o lucrare de înduhovnicire a omului

2020-09-23 08:41:26 | Vizualizări 608

Păcatul strămoşesc a perturbat tensiunea originală a omului spre asemănarea cu Dumnezeu, esenţa vocaţiei umane. Atunci când primul om şi-a întors privirea de la Dumnezeu, în conştiinţa lui s-a născut o mare iluzie, care s-a transmis şi urmaşilor săi, anume aceea că se poate lipsi de Dumnezeu, că poate deveni el însuşi, întemeiat doar pe […]