Anunțuri

„SUFERINȚA, BOALA ȘI TAINA VINDECĂRII” – tematica activităților ce se vor înfăptui în 2021, cu binecuvântarea Preasfințitului PETRU, în cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni

2021-02-19 18:27:02 | Vizualizări 870

Boala trebuie privită ca o pedagogie divină, prin care Dumnezeu ne cercetează viața. Ea este, mai curând, un moment de reflecție, o cercetare lăuntrică, o vreme de pocăință. Dacă Dumnezeu îngăduie o suferință este spre binele nostru, deoarece „El nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu” (Iezechiel 33, 11). Suferința […]

Din răul lumii de astăzi, doar Dumnezeu ne mai poate scăpa

2021-02-18 08:37:51 | Vizualizări 180

Timpurile pe care le parcurgem, mai ales cel actual, cu pandemie, cu acest virus ce face multe victime, dar și diferitele cataclisme naturale – secetă, cutremure, etc., cât și cataclisme sociale – războaie, foamete (pe alocuri) etc., duc omenirea într-o stare de deznădejde. Cei însă mai credincioși au totuși o nădejde de scăpare, încrezându-se în […]

Ca să-L vedem pe Hristos, trebuie să urcăm în pomul faptelor bune sau ce ne învață evanghelia despre Zaheu vameșul

2021-02-14 05:28:16 | Vizualizări 439

Iubiți credincioși, Pericopa evanghelică, despre Zaheu vameșul, ne pune în fața noastră, unul din cele mai impresionante modele de pocăință și întoarcere la Dumnezeu, a omului rătăcitor prin lumea păcatului. Mulțimea minunilor săvârșite de Hristos se răspândiseră, oamenii doreau, fie și din simplă curiozitate, să-L vadă pe „Înfăptuitorul minunilor”. Acest gând îl avuse, probabil, inițial […]

CUVÂNT PASTORAL LA NAŞTEREA DOMNULUI

2021-01-05 09:22:51 | Vizualizări 971

Naşterea Domnului, Sfinţirea Umanităţii   ,,Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit întru noi…” (Ioan I, 14).   Preacuvioși şi Preacucernici Părinți, Iubiții mei fii duhovnicești în Domnul, Har și bucurie de la Domnul Cel ce se naște în peșteră, iar de la noi arhierească binecuvântare. Iubiţi fraţi şi surori în Domnul, Sărbătoarea Naşterii Domnului […]

Circulară Eparhială

2020-12-23 17:20:18 | Vizualizări 451

Preacucernici Părinți Protopopi, Preacuvioși Părinți Stareți și Preacuvioase Maici Starețe, și întreg clerul din cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, Prin prezenta Circulară Eparhială, ţinem să Vă aducem la cunoştinţă că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, prezidat de Preafericitul KIRIL, Patriarh al Moscovei și a toată Rusia,  în şedinţa de lucru de pe data […]

Sfântul Andrei, Apostolul cel întâi chemat – părintele care ne-a născut duhovnicește, prin evanghelia lui Hristos

2020-12-14 15:20:03 | Vizualizări 315

„Căci de ați avea zeci de mii de învățători în Hristos, totuși nu aveți mulți părinți. Căci eu v-am născut prin Evanghelie în Iisus Hristos”. (I Cor. 4,15) Iubiți credincioși! Ziua de pomenire a Sfântului Apostol Andrei, pentru întreaga Biserică Ortodoxă, dar mai cu seamă pentru noi, e un prilej de bucurie duhovnicească profundă, dar și […]

Mărturisind păcatele și pocăindu-ne pentru ele, dovedim că ne îngrijim de mântuirea sufletului

2020-12-12 01:26:52 | Vizualizări 206

„Fărădelegea mea eu o voi vesti (o voi spovedi) și mă voi îngriji pentru păcatul meu” (Psalm 37, 19)   Iubiți întru Hristos, frați și surori, Viața creștinului adevărat cuprinde în sine grija permanentă pentru mântuirea sufletului său. Din scrierile Sfinților Părinți cunoaștem că cea mai vădită dovadă că ne îngrijim de mântuirea sufletului, este […]

Postind trupește, abținându-ne de la unele bucate, să postim și sufletește, îndepărtându-ne de la păcate

2020-11-28 07:48:30 | Vizualizări 322

(Îndemnul duhovnicesc al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, la începutul Postului Naşterii Domnului)  Iubiţi întru Hristos, fraţi şi surori, Iată-ne ajunşi din nou într-o perioadă folositoare pentru suflet şi plină de bucurie duhovnicească, perioada postului Naşterii Domnului. De aceea, prin grija arhierească ce v-o port, vin dragostea părintească şi la începutul acestui post, […]

(Video) Prezentare rezumativă a celor 15 ani de rodnică slujire arhierească a Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni

2020-11-15 18:45:14 | Vizualizări 675

Prezentare rezumativă a celor 15 ani de rodnică slujire arhierească a preasfințitului PETRU, Episcop de ungheni și Nisporeni  

Haloween-ul ne aduce aminte de starea bolnăvicioasă sufletească a tinerilor și lipsa lor de virtuți sfințitoare

2020-10-31 13:42:15 | Vizualizări 924

Așa numită sărbătoare a Haloween-lui este o definiție a răutății care se manifestă, în ceea ce îi este specific: minciună, întuneric, împotrivire Luminii, urâțirea chipului omenesc în felurite chipuri, ca în final să aducă pierderea a ceea ce are omul mai prețios: sufletul.