Apariţa celui de-al 6-lea număr al Revistei „Călăuza Monahală”, dedicat Mănăstirii Frumoasa

Ţinem a vă informăm că a apărut deja al 6-lea număr al Revistei „Călăuza Monahală”. Totodată amintim că această publicaţie apare cu binecuvântarea şi străduinţa Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, ca urmare a grijii arhiereşti, dar şi a dragostei părinteşti pe care Preasfinţia Sa o poartă faţă de nevoitorii obştelor monahale a Sfintelor Mănăstiri din cuprinsul Episcopiei noastre şi nu numai. Şi, e de remarcat în mod deosebit, că această revistă este unica de acest fel în ţara noastră.

Aşa cum s-a informat la debut, respectiva revistă apare trimestrial, cuprinzând în sine articole cu învăţături, sfaturi şi poveţe pentru monahi şi ascultători de mănăstire. Toate aceste învăţături apar sub directa supraveghere a Preasfinţitului PETRU, în următoarele rubrici:

  1. Cuvântul Arhipăstorului – articole, predici şi sfaturi ale Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni;
  2. Patericul – învăţături şi sfaturi din patericul: Egiptean, Athonit, Sinait, Georgian şi altele;
  3. Vieţile Sfinţilor – vieţi ale diferitor sfinţi;
  4. Istoria la zi – istoria mănăstirilor (în fiecare număr este inclusă istoria unei mănăstiri);
  5. Învăţăturile Sfinţilor – învăţături şi sfaturi pentru viaţa monahală ale Sfinţilor Părinţi;
  6. Povestiri şi tâlcuiri – relatări duhovniceşti ale monahilor şi despre monahi, dar şi tâlcuiri asupra textelor scripturistice;
  7. Scrieri eshatologice – articole, scrieri şi învăţături ale Sfinţilor Părinţi despre sfârşitul lumii şi semnele vremurilor din urmă;
  8. Întrebări şi răspunsuri – diferite întrebări duhovniceşti şi răspunsuri ale Sfinţilor Părinţi.
  9. Rugăciuni – diferite rugăciuni, către Dumnezeu, către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, către sfinţi;

Prin binecuvântarea Preasfinţiei Sale, fiecare număr al revistei este didicat unei mănăstiri din cuprinsul canonic al Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni. Astfel, acest al 6-lea număr apărut deja, este dedicat Mănăstirii Frumoasa, cuprinzând pe lângă multe sfaturi şi învăţături, relatări despre istoria acestei mănăstiri, de la întemeiere până în prezent, expuse printr-un material de către PS AMBROZIE, Episcop de Neftecam şi Birsk, fost duhovnic al Mănăstirii Frumoasa, dar şi alte lucruri şi aspecte legate de viaţa acestei obşti monahale, relatate printr-un amplu interviu oferit destareţa mănăstirii, Egumena BENEDICTA (Mura).