Mesajul de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preasfinţitului NICODIM, Episcop de Edineţ și Briceni, cu ocazia împlinirii a 9 ani de Arhierie

Preasfinţite Stăpâne,

   Viaţa fiecăruia dintre noi este consecinţa unei chemări a lui Dumnezeu. “El a zis şi s-au făcut cele ce sunt.” Venirea pe lume a unui om stă sub semnul chemării creatoare a lui Dumnezeu.

   Suntem trimişi pe pământ cu rosturi tainice pe care doar El le cunoaşte desăvârşit. Fiecare din noi ne îndreptăm paşii spre a împlini în fiecare zi a vieţii noastre Voia lui Dumnezeu, pentru ca El la rîndu-I să ne călăuzească, conform proniei Sale. 

   Naşterea şi viaţa Preasfinţiei Voastre au făcut ca Dumnezeu să  Vă cheme acum 9 ani la treapta arhieriei, o treaptă plină de vrednicie dar în acelaşi timp şi de mare responsabilitate. Cei nouă ani de slujire au însemnat sfinţiri şi resfinţiri de biserici, hirotonii de preoţi, hirotesii, dar şi revigorarea unor activităţi de mare importanţă pentru viaţa unei eparhii: social-filantropice, misionare, cultural-pastorale şi administrative. E greu să faci o sinteză în cei 9 ani de lucrare în via Domnului, pentru că ați fost chemat la o misiune, nu oarecare, ci una specială, având un mandat acordat de Biserică, în lucrarea ei misionară din lume.

   Să dea  Bunul Dumnezeu ca înalta slujire pentru care aţi fost chemat la existenţă, să fie o permanentă înălţare a turmei dreptmăritoare pe care o oblăduiţi, într-o lumină taborică. Vă dorim să rămâneţi neclintită piatră de temelie a Bisericii Ortodoxe, Atotmilostivul Dumnezeu să Vă dăruiască şi în continuare binecuvântări cereşti şi pământeşti, iar harul Lui să Vă ajute în slujirea responsabilă de Episcop de Edineţ şi Briceni, pentru mulţi ani înainte!

Întru mulţi şi binecuvântaţi ani, Preasfinţite Stăpâne!

Cu deosebită dragoste şi respect,

+ PETRU,

Episcop de Ungheni şi Nisporeni