Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preasfinţitului IOAN, Episcop de Soroca și Vicar al Mitropoliei Chişinăului și a întregii Moldove, cu ocazia sărbătoririi ocrotitorului ceresc

Preasfinţite Stăpâne,

Creştinii ortodocşi de pretutindeni sărbătoresc în fiecare an, în data de 8 / 21 mai pe Sfântul Apostol Ioan Teologul, fiul lui Zevedeu, cunoscut ca ucenicul cel iubit a lui Iisus sau cum mai este numit Apostolul iubirii.

În această zi deosebită pentru Preasfinţia Voastră, când prăznuiți ocrotitorul ceresc al Preasfinției Voastre, dorim să Vă adresăm cele mai sincere și calde felicitări și urări de bine și sănătate.

Consacrându-Vă în totalitate viața slujirii Mântuitorului Hristos și Bisericii Sale, V-ați recomandat ca un devotat arhiereu, un iconom credincios al tainelor dumnezeiești, vrednic lucrător în ogorul Domnului, prin cuvânt și prin faptă, plin de iubire și dăruire de sine pentru mântuirea oamenilor.

În ceas de sărbătoare, nădăjduim că Hristos, prin rugăciunile Sfântului Ioan Teologul, Vă va călăuzi cugetul şi pasul spre întărire duhovnicească, bună şi folositoare arhipăstorire, spre îndrumarea turmei iubitoare de Dumnezeu pe calea mântuirii şi muncă spornică pentru binele şi propășirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

De aceea, ne rugăm Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan să Vă fie mijlocitor și rugător pururea către Mântuitorul Hristos, ca să Vă dăruiască multă sănătate, ani lungi de viață, pace și bucurii duhovnicești!

Întru mulți și binecuvântaţi ani, Preasfinţite Stăpâne!

Cu frăţiască dragoste în Hristos Domnul,

+PETRU

Episcop de Ungheni și Nisporeni