Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preacuviosului Arhimandrit SILUAN (Telechi), parohul bisericii „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” din satul Ciorești, raionul Nisporeni, cu ocazia aniversării a 40 ani de viață


Preacuvioase Părinte,

În această frumoasă şi liniştită zi de ianuarie Vă exprim cele mai alese gânduri, însoţite de părinteşti binecuvântări cu ocazia zilei de naştere.
Această zi aniversară, a 40 de ani, îmi oferă deosebit prilej de a evoca secvenţe din viaţa Preacuvioşiei Voastre. Din tinereţe ați ales sa Vă închinați viaţa lui Dumnezeu şi nevoinţelor chinoviale. Întotdeauna aţi îndeplinit fără cârtire orice ascultare dată de mai marii Bisericii, iar dovadă în acest sens serveşte prosperarea parohiei „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” din satul Ciorești, raionul Nisporeni. Această parohie este bine cârmuită, toate sunt bine chivernisite.
Bunul şi Iubitorul de oameni Dumnezeu să binecuvânteze toate eforturile pe care le depuneți în parohia încredințată. Vă dorim, Preacuvioşia Voastră, zile îndelungate, spor şi ajutor de la Bunul Dumnezeu în lucrarea de povățuire duhovnicească şi de administrare a parohiei, sănătate trupească şi sufletească,  mulţi şi binecuvântaţi ani!
Atotputernicul Dumnezeu Vă va răsplăti truda în ogorul Domnului, iar noi cei care Vă cunoaştem şi Vă preţuim mult ne rugăm pentru sănătate, tăria credinţei şi desăvârşirea duhovnicească a Preacuvioşiei Voastre.

Cu părintească dragoste și prețuire,
+ PETRU
Episcop de Ungheni și Nisporeni