Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Doamnei Nina CAROLI, Colaborator al Centrului Eparhial, cu ocazia sărbătoririi sfântului ocrotitor

Multstimată Domnă Nina CAROLI,

Prăznuirea Sfintei întocmai cu Apostolii, Nina luminătoarea Gruziei, ocrotitorul ceresc al Domniei Voastre, îmi oferă deosebitul prilej de a Vă adresa cele mai sincere felicitări şi urări de pace și bunăstare, har și bună sporire în tot lucrul binecuvântat pe care-l faceți spre binele şi buna orânduire a activităților Bisericești și celor extrabisericești din cuprinsul Episcopiei noastre.

Fie ca smerenia, ascultarea și înțeleapta propovăduire pe care a avut-o Sfânta întocmai cu Apostolii, Nina luminătoarea Gruziei în propovăduirea evangheliei lui  Hristos, să Vă însoțească mereu în activitate pe care o desfășurați în cadrul Episcopiei, iar Mântuitorul Hristos, să Vă acopere cu binecuvântarea și harul Său Dumnezeiesc!

Întru mulţi şi fericiţi ani! 

+PETRU, 

Episcop de Ungheni şi Nisporeni