Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Arhidiaconului VENIAMIN (Seculțan), consilierul economic al Centrului Eparhial din mun. Ungheni, cu ocazia zilei de naștere

Preacuvioase Părinte Arhidiacon,

În această zi deosebită pentru Cuvioșia Voastră, îți aducem sincere și calde urări de sănătate însoțite de binecuvîntări arhierești cu ocazia zilei de naștere.

Frumoasa vîrstă de 30 de ani poate fi socotită de mulți o vîrstă a tinereții cînd majoritatea tinerilor zilelor noastre încă nu s-au determinat sau poate nici nu știu ce își doresc de la viață, dar Cuvioșia Voastră la această vîrstă deja ați dat dovadă de un monah adevărat prin ascultarea necondiționată și un vrednic slujitor al altarului prin rîvna pe care o aveți față de sfintele slujbe și dragostea pe care o aveți față de toți cei care vă înconjoară.

De foarte tînăr ați iubit mănăstirea și monahizmul pentru care ați lăsat toate cele deșarte ale lumii acesteia și ați îmbrățișat Îngerescul Chip aducîndu-i în dar Domnului toată tinerețea și sufletul curat.

Preacuvioase Părinte, la acest popas aniversar vă dorim ca Bunul Dumnezeu să vă răsplătească din plin toată osteneala și truda pe care o depuneți spre binele Bisericii Ortodoxe, mai cu seamă spre binele Episcopiei de Ungheni și Nisporeni. Să ne trăiți Preacuvioase părinte sănătos, puternic, cu multă răbdare și înțelepciune desăvîrșită.

Întru mulți și fericiți ani!!!

Cu respect și deosebită prețuire,

+PETRU,

Episcop de Ungheni și Nisporeni