Mesajul de felicitare, adresat Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, cu ocazia aniversării a 52 ani de viață pământească, din partea clerului și poporului Episcopiei de Ungheni și Nisporeni

Preasfințitul Episcop PETRU – care astăzi sărbătoreşte liturgic împlinirea a 52 de ani – este un dar pe care Dumnezeu l-a făcut Bisericii, în general, şi Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, în special. Aceasta se poate constata, fără tăgadă, privind la lucrarea sa virtuoasă – împlinită în cei 14 ani de slujire în demnitatea episcopală – care nu poate sta ascunsă sub obroc, oricât de invidios ar fi cineva; ea este o pildă vie de slujire a lui Dumnezeu şi semenilor, prin toate darurile şi virtuţile cu care a fost înzestrat. Graţie bunei chivernisiri a eparhiei, astăzi, în cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni activează cu binecuvîntarea Preasfinției Sale mai multe cantine și centre social-filantropice care răspund nevoilor celor flămânzi aflaţi în suferinţă, tineri sau bătrâni și persoane cu dizabilități ne mai vorbind de copii orfani aflați în grija Ierarhului.

Preasfinţite și Multstimate Stăpâne,

În urma la tot ce vedem în viața Preasfinției Voastre, recunoaștem că avem o bucurie sufletească, întrucât Dumnezeu a îngăduit ca să fim oblăduiți duhovnicește de un ierarh atât de destoinic și râvnitor spre cele bune și sfinte. Și credem că și copiii și nepoții noștri vor fi mândri că părinții și buneii lor au fost păstoriți de un asemenea Ierarh vrednic de toată cinstirea.

Preasfinția Voastră, Dumnezeu a fost Bun și Darnic, înzestrându-Vă cu toate calitățile pe care trebuie să le aibă un om pentru a se bucura de respectul și de prețuirea semenilor săi și de aceea, în zi de sărbătoare Vă urăm un singur lucru – să fiți vrednic și în continuare de chemarea ce o aveți, iar noi, ca niște copii ascultători, ne vom ruga Domnului Iisus Hristos să vă umple vistieria inimii cu bogăţii sufleteşti mântuitoare şi să vă dea puteri înnoitoare pentru ca să conduceți de la înaltul tron vlădicesc pe mai departe lucrarea de înviere spirituală şi materială a întregii Episcopii.

SĂ NE TRĂIȚI ÎNTRU MULȚI ANI STĂPÂNE!

Cu deplină supunere și fiască dragoste,

Clerul şi credincioşii Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni