În Ziua Praznicului Întîmpinării Domnului, Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni a oficiat Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Episcopală ,,Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski” din or. Ungheni

Miercuri15 februarie 2017. Cînd Biserica Ortodoxă face pomenirea şi Întîmpinării Domnului Nostru Iisus Hristos, Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni a oficiat Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Episcopală ,,Sf. Bnc. Knz. Alexandru Nevski” din oraşul Ungheni.

Tradițional, în fiecare zi de miercuri dimineață creștinii Catedralei Episcopale își îndreaptă pașii spre sfîntul locaș pentru a se ruga Maicii Domnului în fața Icoanei făcătoare de minuni de la Hîrbovăț prin acest umilincios Acatist, citit de Preasfinția Sa. Astfel, în dimineața zilei Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, a oficiat Acatistul în cinstea Icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Hîrbovăț, îconjurat de soborul preoților slujitori după care a urmat ceasurile și Liturghia Praznicală.

În cadrul Sfintei Liturghii  după citirea pericopei evanghelice, cu binecuvîntarea Ierarhului, clericul catedralei, Protoiereul Adrian LUPU a ţinut un cuvînt de învăţătură din  istoria sărbătorii iar ca un îndemn către creştini, şi mai ales faţă de cei căsătoriţi, Presfinţia Sa, ca un părinte iubitor le-a vorbit despre necesitatea abţinerii în perioadele oprite de biserică „că femeia dupa ce naşte, pînă la 40 de zile, să nu se apropie de bărbatul ei şi să nu intre în biserică, fiindcă cele ce îndrăznesc să calce aceste orînduieli fac mari păcate; deoarece copiii care se zămislesc din aceste femei se nasc orbi, miopi, rahitici, cu picioarele moi, cu nervi slăbiţi, cu sînge stricat, cu bube şi buboaie înveninate; iar în viaţa aceasta acei copii nu au nici o fericire. Să-şi aducă aminte fiecare femeie şi bărbaţii chiar să nu se lase ispitiţi de satana de a călca aceste orînduieli, fiindcă îi va urmări blestemul dumnezeiesc şi vor avea pagube de tot felul în viaţa aceasta, iar dincolo, chinurile veşnice. De aceea este bine ca în timpul acesta, precum şi în timpul perioadei lunare a femeii, în duminici şi sărbători, bărbatul să aibă pat separat, precum şi în posturi şi sărbători cînd vor să se împărtăşească. Această măsură de curăţenie este pentru toţi şi vai de cei ce nu o respectă, fiindca vor plăti cu vîrf şi îndesat chiar în viaţa aceasta, cheltuind cu copiii pe la doctori şi umblînd cu ei în braţe din spital în spital ca să-şi vadă neînfrînarea şi să-şi aducă aminte de păcatele lor. Iată ce mare învăţătura aţi putut afla astăzi din Sfînta Evanghelie.”

La finele Sfintei Liturghii a fost săvîrșit un Te Deum de sănătate în cadrul căruia conform  unei tradiții, au fost sfințite făclii și lumînări.