Misiune și Slujire în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din orașul Nisporeni

Astăzi pastoraţia a devenit o funcţie grea, care reclamă multă muncă şi multă pregătire. Viaţa socială s-a complicat, probleme grele se pun la tot pasul, ispitele şi greutăţile, viciile şi curentele stricăcioase bat cu duiumul la uşa sufletelor.
Preotul trebuie să stea în tot momentul treaz şi înarmat cu armele spirituale cele mai perfecte, făcând uz continuu când de o învăţătură, când de alta. Pe vremuri viaţa poporului nostru curgea liniştită, simplă, fără noutăţi tulburătoare, permanent în aceeaşi matcă seculară. O invenţie prea deasă, cu mijloace deosebite, a preotului, era aproape inutilă. El păstorea prin sfintele slujbe, venerate unanim şi fără rezervă, şi printr-o viaţă dreaptă, dar simplă, de preocupări şi înţelepciune ţărănească. (…) Nu ştim de va fi ceva trecător această avalanşă furtunoasă de „idei” şi forme noi de viaţă, sau va dura multă vreme, încercând insistent rezistenţa la viaţă a neamului nostru.

Preotul (…) trebuie să lupte pe toate planurile vieţii pentru un scop unic: îndrumarea poporului în direcţia ascendentă, pentru întărirea şi înnobilarea lui sufletească. Misiunea preotului în viaţa neamului, înţeleasă astfel, covârşeşte enorm misiunea oricărei alte tagme. Cine este zi de zi în mijlocul poporului sfătuindu-l în fiecare împrejurare mică şi mare a vieţii, luminându-l în toate problemele directe sau indirecte de care se loveşte, mângâindu-l, întărindu-l şi ajutându-l la necaz, dacă nu preotul? Cine are autoritatea de natură nu numai omenească şi toate mijloacele sufleteşti şi harice, să cârmuiască viaţa zilnică a credincioşilor, pe care o are preotul? Şi cine are o ţintă atât de clară, de sigură, spre care să cârmuiască viaţa credincioşilor, ca preotul?
Pentru a răspunde provocărilor lumii contemporane cu binecuvântarea Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, în parohia cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” din orașul Nisporeni a fost implicată în mai multe activități misionar-pastorale:
Tinerii parohiei au participat alături de preotul Petru Ciobanu și directorul IPG ,,Ștefan cel Mare” din orașul Nisporeni, doamna Eugenia Negru, la ce-a de a doua ediție a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Moldova (Iași). Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din Moldova sa desfăşura la Iaşi, în perioada 23-25 august 2019, sub egida Tânărul în cetate. Aflat la a doua ediţie, evenimentul a reunit 1.500 de tineri cu vârsta cuprinsă între 16-35 ani din judeţele Iaşi, Neamţ, Botoşani, Bacău, Suceava, dar şi din Republica Moldova şi nordul Bucovinei.

  • Pentru promovarea valorilor moral-spirituale, în cadru zilei Familiei fericite, Ziua fecioriei, Ziua curăției trupești și sufletești,  în rândul tinerilor, preotul Petru Ciobanu, parohul bisericii sus numite a organizat mai multe conferințe. Tematicile conferințelor au fost următoarele:
  • Traficul de ființe umane.
  • Cred că m-am îndrăgostit!!!
  • Depresia – o normalitate a societății?
  • Dorința instinctuală sau dragostea.
  • Motive plauzibele pentru a spune nu relațiilor sexuale înainte de căsătorie.

  • Pe lângă aceste activități educativ-didactice în cadrul parohiei copiii și tinerii prezenți la programul liturgic au primit și diferite produse, îmbrăcăminte și cărucioare pentru bolnavi.
  • Pentru creștinii parohiei noastre a fost și o mare bucurie de a merge în pelerinaj la mănăstirele: Galata, Cetățuia, Vlădiceni, Hadîmbu, Sf. Trei Ierarhi și Catedrala Mitropolitană din Iași.