Aniversări

Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Ipodiaconului Ioan GAJIM, Preşedintele Sectorului Eparhial Activitate Pastorală pentru Tineret, cu ocazia zilei de naștere

2020-03-20 06:31:43 | Vizualizări 151

Primiți cordialele noastre  felicitări și urări de bine cu prilejul zilei de naștere. Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască pace, bucurii duhovnicești, puteri sufletești și trupești, ajutor sfânt în activitatea pe care o desfășurați în calitate de Președinte al Sectorului Eparhial Activitate Pastorală pentru Tineret din cadrul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni. Anii vieţii pe care […]

Mesajul de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preasfinţitului IOAN, Episcop de Soroca, la cinci ani de Arhierie

2020-03-08 11:06:01 | Vizualizări 45

Preasfinţite Stăpâne,    Viaţa fiecăruia dintre noi este consecința unei chemări a lui Dumnezeu. “El a zis și s-au făcut cele ce sunt.” Venirea pe lume a unui om stă sub semnul chemării creatoare a lui Dumnezeu. Viața e cel mai minunat dar de la Dumnezeu, și tot viața ne oferă cele mai frumoase ocazii de a-L […]

Mesajul de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, Adresat Preacuviosului Arhimandrit SPIRIDON (Marin) Stareţul Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului”, Hîrbovăț cu ocazia zilei de naştere

2020-02-26 04:47:26 | Vizualizări 235

Preacuvioase Părinte, Cu prilejul aniversării zilei de naștere a preacuvioşiei Voastre, Vă urăm multă sănătate, bucurii duhovniceşti și zile îndelungate. Trăirea şi activitatea preacuvioşiei Voastre Vă recomandă ca un bun administrator şi desăvârşit iconom al Tainelor Dumnezeişti, precum şi un iscusit povăţuitor pe calea care duce spre Hristos. Dovada activităţii jertfelnice depusă spre consolidarea şi […]

Mesajul Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni adresat protoiereului Grigorie Dodon cu ocazia zilei de prăznuire a îngerului păzitor

2020-02-07 08:02:23 | Vizualizări 110

Preacucernicului Protoiereu Mitrofor Grigore (DODON) Parohul bisericii “Minunea Sf. Arh. Mihail” din sat. Vărzăreștii Noi, rn. Călărași și Protopop al circumscripției Călărași Preacucernice Părinte Grigore, Cu o deosebită plăcere Vǎ adresez astăzi sincere felicitări cu ocazia sărbătoririi Sfântului Octrotitor al Preacucerniciei Voastre! Vă exprim recunoştinţă pentru trăirea creştinească, dragostea, smerenia, devotamentul şi munca neostenită în ascultarea de […]

Mesajul Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni adresat stareţei mănăstirii Vărzărești, Egumena SILUANA (Iacob) cu ocazia zilei de naştere

2020-02-07 07:56:24 | Vizualizări 223

Preacuvioasă Maică Stareţă, Cu frăţească dragoste în Hristos, Vă felicităm în această zi importantă din viaţa Preacuvioşiei Voastre cu aniversarea a 38 ani de viaţă, Vă urăm multă sănătate, bucurii duhovniceşti și zile îndelungate, iar anii care urmează să-i trăiţi, să intensificaţi, îmbogăţiţi această fericire şi iubire dumnezeiască a vieţii care este un dar dumnezeiesc […]

Mesajul Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Egumenei PARASCHEVA (Cazacu), stareța mănăstirii ,,Sf. Cuv. Parascheva” Hâncu, cu ocazia zilei de Naștere

2020-02-05 10:44:44 | Vizualizări 401

 Preacuvioasă Maică Stareță,   În această frumoasă şi binecuvântată zi, Vă exprimăm cele mai alese gânduri, însoţite de arhierești binecuvântări cu ocazia zilei de naștere. Această zi aniversară îmi oferă deosebit prilej de a evoca secvenţe din viaţa Preacuvioşiei Voastre. Din fragedă tinereţe părinţii v-au acordat binecuvântare de a Vă închina viaţa sfintei mănăstiri şi […]

Mesajul de felicitare a Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Doamnei Maria LOZOVAN, Director Adjunct al Centrului de Plasament „Preafericitul Iosif”, cu ocazia celor 53 de ani de viaţă

2020-01-31 06:34:53 | Vizualizări 275

Multstimată doamnă Maria Lozovan, Director adjunct al Centrului de Plasament Casa Copilului „Preafericitul Iosif”,  Astăzi fiind la popas aniversar, de viaţă, vreau să vă aduc din numele meu personal, cât şi a întregului orfelinat, cordiale şi călduroase cuvinte de sinceră felicitare, cu ocazia aniversării a 53 ani, de viaţă.

Preacuviosul Arhimandrit SPIRIDON (Jalbă) La Popas Aniversar

2020-01-29 09:19:29 | Vizualizări 137

Preacuvioase Părinte Stareț, În această frumoasă şi liniştită zi de ianuarie, Vă exprim cele mai alese gînduri, însoţite de părinteşti binecuvîntări cu ocazia împlinirii a 44 ani de viață. Această zi aniversară îmi oferă deosebit prilej de a evoca secvenţe din viaţa Preacuvioşiei Voastre. Din tinereţe ați ales să Vă închinați viaţa sfintei mănăstiri şi […]

Mesajul de felicitare al Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Secretarului Mitropolitan și Secretar al Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Preacucernicului Părinte Protoiereu Mitrofor Vadim CHEIBAȘ cu ocazia împlinirii a 45 ani de viață

2020-01-28 07:01:39 | Vizualizări 134

Preacucernice Părinte Secretar, Cu stimă şi respect vă adresez cele mai sincere urări de bine şi ajutor sfânt de la Hristos Arhiereul Cel veşnic. Ziua de astăzi este pentru dumneavoastră o zi de bucurie şi recunoştinţă, de bucurie pentru că aţi păşit a 45-a treaptă din viaţă ce vă urcă spre veşnicie, şi de recunoştinţă […]

Mesajul Preasfințitului Episcop PETRU, adresat Preasfințitului IOAN, Episcop al Sorocii și Vicar al Mitropoliei Chișinăului și al Întregii Moldove, cu ocazia aniversării a 41 ani de viață

2020-01-27 06:21:13 | Vizualizări 311

Preasfințite Episcop IOAN, În această aleasă Zi pentru Preasfinția Voastră, la popas aniversar, dorim să Vă aducem Sincere Felicitări prilejuite de Nașterea Dumneavoastră pe acest pământ din părinți binecredincioși! Preasfințite Părinte, am vrea în primul rând să ne înălțăm gândurile de considerațiune și gratitudine față de părinții care V-au născut, în deosebi bunicii care V-a […]