Aniversări

Mesajul Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Înaltpreasfinţitului VLADIMIR, Mitropolit al Chişinăului și Întregii Moldove, cu ocazia sărbătoririi ocrotitorului ceresc

2018-07-28 10:26:53 | Vizualizări 58

Înaltpreasfinţiei Sale, Înaltpreasfinţitului VLADIMIR, Mitropolit al Chişinăului şi al întregii Moldove Înaltpreasfinţia Voastră, Cu prilejul zilei Ocrotitorului Ceresc a Înaltpreasfinţiei Voastre, avem deosebită bucurie de a Vă adresa calde urări de sănătate, pace şi bucurie sfântă precum şi alese împliniri duhovniceşti. Sfântul ocrotitor al cărui nume îl purtaţi să fie rugător către Sfânta Treime pentru […]

Mesaj de Felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Înaltpreasfințitului VLADIMIR, Mitropolit al Chișinăului și întregii Moldove, cu Ocazia zilei de Hirotonie în treapata de Arhiereu

2018-07-21 11:30:43 | Vizualizări 71

Cu dragoste fiască în Hristos Domnul Arhiereul cel veșnic, ne adresăm Înaltpreasfinției Voastre cu ocazia sărbătorii zilei de hirotonie în treapta de Arhiereu. Fiind ancorat în această chemare sfântă, de continuare a lucrării lui Hristos, cu multă osteneală şi zel misionar desfășurați o bogată activitate pastoral-liturgică şi social-misionară, slujind „cu timp şi fără timp” Biserica lui Hristos.

Mesajul de felicitare adresat Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni cu ocazia pomenirii Sfântului ocrotitor – Apostolului Petru –, din partea clerului, cinului monahal şi a credincioşilor din cuprinsul Eparhiei

2018-07-11 21:18:51 | Vizualizări 464

Preasfinţite Stăpâne PETRU, Părinte al nostru duhovnicesc Ziua de pomenire a Sfinţilor Slăviţilor Apostoli Petru şi Pavel fiind una cu totul deosebită şi semnificativă pentru Preasfinţia Voastră, întreaga Episcopie de Ungheni şi Nisporeni – cler, cin monahal şi credincioşi – vine, în semn de recunoştinţă, cu dragoste fiască de a Vă aduce în dar sincere […]

Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preacuviosului Arhimandrit PAVEL (Tabacari), Duhovnicul Mănăstirii Hîncu, cu ocazia prăznuirii ocrotitorului ceresc

2018-07-11 15:37:20 | Vizualizări 90

Preacuvioase Părinte Duhovnic, În această zi deosebită pentru Preacuvioșia Voastră, dorim să Vă adresăm cele mai sincere și calde felicitări și urări de bine și sănătate cu prilejul sărbătoririi Sfântului Apostol Pavel, Ocrotitorul spiritual al Preacuvioșiei Voastre. Consacrîndu-Vă în totalitate viața slujirii Mîntuitorului Hristos și Bisericii Sale, V-ați recomandat ca un devotat slujitor, un iconom […]

Proiereul Ioan BORȘ, membru al Sectorului Eparhial Activitate Pastorală în MAI, la 40 ani de viață

2018-07-11 12:45:01 | Vizualizări 101

Preacucernice părinte ! Marcarea aniversării  de 40 de ani din ziua nașterii Sfinției Voastre îmi oferă frumosul prilej şi deosebita bucurie de a Vă aduce cele mai sincere felicitări şi urări de ani mulți cu sănătate, har și bună sporire în tot lucrul binecuvântat pe care-l faceți în parohia încredințată și în cuprinsul Episcopiei noastre! […]

Mesajul de felicitate al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Cucoanei Preotese Ina BARBU, cu ocazia aniversării a 45 ani de viață

2018-06-30 08:12:48 | Vizualizări 143

Multstimată Cucoană Preoteasa Ina BARBU, Cu stimă şi respect vă adresez cele mai sincere urări de bine şi ajutor sfânt de la Hristos Arhiereul Cel veşnic. Ziua de astăzi este pentru dumneavoastră o zi de bucurie şi recunoştinţă, de bucurie pentru că aţi păşit a 45-a treaptă din viaţă ce vă urcă spre veşnicie, şi de recunoştinţă […]

Corul de Preotese al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni la cei șapte ani de activitate

2018-06-28 08:37:32 | Vizualizări 185

Ziua de astăzi va rămîne mereu importantă pentru cucoanele Corului de Preotese din cadrul Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni, căci în această zi la iniţiativa şi cu binecuvîntarea Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, a luat fiinţă acest Cor de Preotese, unicul în toată ţara.     Cu ocazia împlinirii a șapte ani de activitate, vin cu cele […]

Mesajul de felicitare al Preasfințitului Episcop PETRU, adresat Preacuvioasei Egumene ANIMAISIA (Cernea), Stareța Mănăstirii “Sf. Bin. Voievod Ștefan cel Mare” din orașul Nisporeni, cu ocazia aniverării a 42 ani de viaţă

2018-06-25 08:09:21 | Vizualizări 272

Preacuvioasă Maică Stareţă Permiteți-mi să Vă exprim cele mai alese gînduri, însoţite de părinteşti binecuvîntări cu ocazia frumoasei vîrste de 42 ani de viaţă. Această zi aniversară îmi oferă deosebit prilej de a evoca secvenţe din viaţa Preacuvioşiei Voastre, care este o viață plină de jertfă și nevoinţe chinoviale. Aţi îmbăţişat din fragidă tinereţa viaţa monahală consacrîndu-vă […]

Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat protopopului circumscripției Ungheni Preacucernicului Protoiereu, Bartolomeu TURTUREANU, cu ocazia sărbătoririi sfîntului ocrotitor

2018-06-24 12:22:32 | Vizualizări 84

Preacucernice Părinte Protopop, Prăznuirea Sfîntului Apostol Bartolomeu, ocrotitorul ceresc al Preacucerniciei Voastre, îmi oferă deosebitul prilej de a Vă adresa cele mai sincere felicitări şi urări de pace și bunăstare, har și bună sporire în tot lucrul binecuvîntat pe care-l faceți spre binele şi buna orînduire a activităților Bisericești și celor extrabisericești din cuprinsul Protopopiatului […]

Mesajul Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Preacucernicului Prot. Mitr. Feodor ZAGNAT, Duhovnicul Protopopiatului Hânceşti, cu ocazia jubileului de 85 ani de viață

2018-06-18 10:26:19 | Vizualizări 101

Preacucernice Părinte Fiodor, Cu frăţească dragoste în Hristos, Vă felicităm cu această zi importantă din viaţa sfinţeiei Voastre, Vă adresăm călduroase şi urări de tot binele şi mult ajutor de la Dumnezeu, în lucrarea pastorală pe care o desfăşuraţi în cuprinsul protopopiatului Hânceşti. Ziua de astăzi să Vă fie plină de recunoştinţă şi lumină faţă […]