Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice sau La sfat cu Tinerețea

„Nu dispreţui vorba celor bătrâni, că şi ei au învăţat de la părinţii lor. Că de la ei vei învăţa înţelepciunea şi îndemânarea de a da răspuns bun la nevoie” (Înț. lui Isus, fiul lui Sirah, 8,9)

 

Ziua de 1 octombrie a fiecărui an ne oferă prilejul de a împlini cuvintele din Sf. Scriptură, care zic: ,,Stai în tovărășia celor bătrâni și cu cel înțelept te unește” (Înț. lui Isus, fiul lui Sirah, 6, 35).

Astfel, anul acesta, în Centrul de Plasament pentru Bătrâni din comuna Sculeni, raionul Ungheni, Sectorul Eparhial Activitate Pastorală cu Tineretul al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, alături de elevii Liceului Teoretic Sculeni, au venit cu Cuvinte de Felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, precum și cu un mini-program de poezie, dansuri și cântece pentru a aduce zâmbetul pe fața celor de care, din păcate, uităm adeseori.

Să ne reamintim că Biserica, în grija sa față de cei pe care-i păstorește, a avut grijă și de bătrânii care au fost uitați de ai lor, de orfani sau de oropsiți care au fost lăsați în voia sorții. Aducem în atenția dumneavoastră acel complex de edificii pe care Sf. Vasile cel Mare l-a întemeiat după anul 370 în suburbiile Cezareei Capadociei, numite Vasiliada. Aici activitățile filantropice erau concentrate în următoarele domenii principale: îngrijirea săracilor, străinilor, oamenilor fără adăpost, orfanilor, bătrânilor, neputincioșilor și bolnavilor.

Dar, evident, slujirea din iubire pentru aproapele prin fapte bune a Sfântului Vasile cel Mare nu a fost singurul caz (!). Amintim și de spitalele construite în Constantinopol de Sf. Ioan Gură de Aur, sau de cele din Alexandria, de către Sf. Ioan cel Milostiv, sau de spitalul numit Xenon, înființat de Sf. Andrei Criteanul și exemplele pot continua.

Toate aceste cazuri concrete, în care Biserica s-a implicat activ în ajutorarea celor obidiți, oglindesc împlinirea cuvintelor Mântuitorului Hristos, care spun: ,,Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine” (Matei, 25, 35-36) .

La acest eveniment însemnat, Centrul de Plasament și-a deschis larg ușile, primindu-i și pe Dl Tudor Rădeanu, Șef Direcția Asistență Socială Ungheni; și Dl Constantin Potloc, Șef-Adjunct al aceleiași instituții.

Pe această cale, ținem să mulțumim din suflet Conducerii Centrului de Plasament: Dlui Leuca Nicolae, Directorul Centrului și Dnei Burdulescu Nina, Director-Adjunct, pentru primirea călduroasă și deschiderea sinceră de a ne avea alături de acești bătrâni și cu alte ocazii.

Dumnezeu să-i păzească pe acești bătrâni ajunși la o vârstă respectabilă pentru a-i călăuzi pe cei tineri să trăiască frumos, ca să nu aibă regrete la bătrânețe de viața pe care au trăit-o.