Tinerii stăpâniți de entuziasm

Tinerii pot să confunde un entuziasm care este propriu tinereţii, cu râvna duhovnicească. Şi lăsându-se purtaţi de acest entuziasm, pot să fie duşi în multe amăgiri şi rătăciri. Părintele Roman Braga povestea că atunci când era tânăr, simţea că viaţa universitară ar avea nevoie de o împrospătare în sens creştin şi-şi doreau să organizeze ceva în sensul acesta. Şi cu planul asociaţiei, s-a dus la părintele Sandu Tudor, la mănăstirea Antim, şi părintele a fost foarte dur şi aspru şi a spus: „Măi, voi în afară de entuziasm, mai aveţi ceva? Râvnă aveţi, entuziasm aveţi, dar în afară de asta mai aveţi ceva?

Entuziasmul este propriu tinereţii, dar nu este de ajuns. Dacă tinerii nu au şi ascultare, ascultare cu discernământ, şi se lasă purtaţi de acest entuziasm, pot să alunece în foarte multe amăgiri.

Aş zice că pentru vremea de acum, ispitele mari vin din această lipsă de formare duhovnicească. Majoritatea tinerilor nu au crescut de mici, într-o atmosferă a duhului, nu a fost în familia lor o atmosferă îmbibată de mireasma duhovnicească. De aceea pot fi foarte uşor dezorientaţi. O altă ispită pentru tinerii care se apropie de Hristos astăzi, este duhul lumesc, un duh pustiitor, care a pătruns peste tot şi cu care ei au iarăşi foarte mult de luptat.

Protosinghel Arsenie Muscalu