Solemnitate festivă dedicată Zilei Pedagogilor la Palatul de Cultură din mun. Ungheni

Recent, la Palatul de Cultură din mun. Ungheni, Direcţia de Educaţie a raionului Ungheni, a organizat, cu ocazia Zilei Profisionale a lucrătorilor din învăţământ, o solemnă festivitate, prin care a fost elogiată şi apreciată la justa valoare, munca depusă de pedagogi şi profesori pe tărâmul învăţământului. Cu această ocazie numeroşi dascăli au fost apreciaţi şi răsplătiţi cu distincţii şi premii de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Rep. Moldova, Direcţia Educaţie a Raionului Ungheni, Consiliul Raionului Ungheni, Primăria Municipiului Ungheni, Asociaţii şi Sindicate.

Oaspetele de vază al frumoasei sărbători a fost Dna Monica BABUC, Ministeru al Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Rep. Moldova, care în cuvântul Domniei Sale, pe lângă salutările, felicitările şi aprecierile aduse tuturor lucrătorilor din învăţământ, a ţinut să informeze şi despre reformile ce vor fi întreprinse în domeniul educaţie de către ministerul de resort, reforme care sunt de mult aşteptate de către distinşii profesori.

Cu binecuvântarea Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, pe lângă cei prezenţi la solemna festivitate, de faţă a fost şi prot. Ştefan RÎMBU, Preşedintele Sectorului Eparhial Relaţii Culturale, ca urmare a invitaţiei parvenite din partea Doamnei Iulia PANCU, Şefa Direcţiei Educaţiei a Raionului Ungheni, în virtutea acordului de colaborare care există între aceste două instituţii.

În cuvântul oferit, prot. Ştefan a transmis tuturor pedagogilor şi învăţătorilor căldurosul mesaj de felicitare şi înaltă apreciere al Preasfinţitului PETRU, menţionând importanţa care o are profesorul în formarea copilului ca persoană responsabilă a societăţii de mâine, dar şi ca viitor credincios activ al Bisericii noastre strămoşeşti. Totodată au fost aduse din partea Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni, sincere mulţumiri însoţite de recunoştinţă profundă, tuturor instituţiilor de învăţământ, dar mai cu seamă Direcţiei Educaţiei a Raionului Ungheni, pentru colaborare în realizarea proiectelor şi programelor educative pentru tânăra genereţie în creştere.