Slujire arhierească la Sfânta Mănăstire „Înălțarea Domnului” – Hîrjauca, în a treia zi de Învierea Domnului

Marți, 26 aprilie, 2022, în a treia ziua de Învierea Domnului, Înalpreasfințitul PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, a oficiata Dumnezeiasca Liturghie la Sfânta Mănăstire „Înălțarea Domnului” din s. Hîrjauca, r. Călărași.

În dimineața zilei, Înaltpreasfinția Sa a fost întâmpinat călduros de Starețul Mănăstirii, Arhimandritul KIRIL (Braguța), soborul de slujitori și credincioșii prezenți.

După aceasta, înainte de începerea Sfintei Liturghii, Ierarhul dimpreună cu soborul de slujitori au săvârșit rânduiala de sfințire a pietrei de temelie, pentru viitoare biserică din complexul monahal, ce se va zidi în cinstea Sf. Ierh. Spiridon al Trimitundei, care a și existat pe acest loc și în această Sfântă Mănăstire, dar a fost incendiată la începutul anilor 90. Și tot pe aceiași fundație, care este foarte extinsă, și care a fost sfințită astăzi, va fi înălțat un nou corpus cu încăperi ce vor avea diferite meniri, administrative, sociale și culturale. Acest corpus va fi o copie a acelei clădiri de odinioară care era pe timpuri Reședința de vară a arhiereilor din Moldova.

Alături de Înaltpreasfinția Sa au coliturghisit Arhim. KIRIL (Braguța), Starețul Mănăstirii Hîrjauca și Președintele Sectorului Eparhial Mănăstiri și viață monahală, Prot. Vadim COROSTINSCHI, Secretarul Eparhial, Prot. Grigore DODON, Protopopul de Călărași, Prot. Bartolomeu TURTUREANU, Protopop de Ungheni, Prot. Serghei SLĂNINĂ, Protopop de Hîncești, Arhim. SPIRIDON (Marin), Starețul Sfintei Mănăstiri Hîrbovăț, Arhim. SPIRIDON (Jalbă), Starețul Sfintei Mănăstiri Veverița, dar și un impunător sobor de slujitori.

În timpul Sfintei Liturghii, la Vohodul mic, viețuitorul Mănăstirii Hîrjauca, Ieromonahul SPIRIDON (Nintuș,) a fost decorat cu dreptul de a purta crucea de aur.

Menționăm că prezenți la Sfânta Liturghie au fost Stareții și Starețele Sfintelor Mănăstiri din cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, conform rânduielii tipiconale, s-a făcut înconjorul bisericii, cu citirea a patru evanghelii a Învierii.

După aceasta Ierarhul a ținut un cuvânt de învățătură, în care a vorbit de semnificațiile și înțelesurile duhovnicești ale Sfintei Sărbători a Învierii Domnului, felicitându-i apoi pe toți cu slăvita sărbătoare a Învierii Domnului.

Apoi Ierarhul a fost felicitat cu Sfintele Sărbători Pascale de către toți Stareții și Starețele Sfintelor Mănăstiri din Eparhie, de Protopopi și de slujitorii prezenți.

La rândul său, Părintele Stareț, Arhim. Kiril, a mulțumit sufletește Înaltpreasfinției Sale, pentru oficierea Sfintei Liturghii, pentru cuvântul predicatorial și rugăciunile ce au fost înălțate, fapt pentru care îi rămâne profund recunoscător dimpreună cu obștea monahală.

După aceasta Părintele Stareț a mulțumit pentru prezență tuturor slujitorilor, dar și credincioșilor ce au participat la această slujbă praznicală.