Slujba Vecernie și Cinul Iertării săvârșite la Catedrala Episcopală din mun. Ungheni

În seara zilei de 26 februarie 2022, în Duminica lăsatului sec de brânză, numită și Duminica Iertării, la Catedrala Episcopală ,,Sf. Bn. Knz. Alexandru Nevski” din mun. Ungheni a fost săvârșită Slujba Vecerniei și Cinul Iertării.

Inițial, Înaltpreasfințitul PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, a fost întâmpinat în mod solemn de soborul slujitorilor și de credincioșii prezenți.

Apoi a fost săvârșită Slujba Vecerniei, după o rânduială specifică înainte de începerea Postului Mare.

Alături de Înaltpreasfinția Sa au coliturghisit  Prot.  Vadim COROSTINSCHI,  Secretarul Eparhial, Arhim. KIRIL (Braguța), Starețul Mănăstirii Hîrjauca și Președinte al Secretarul Eparhial Mănăstirii și Viață monahală, Arhim. SPIRIDON (Marin) Starețul Mănăstirii Hîrbovăț, Arhim. SPIRIDON (Jalbă), Starețul Mănăstirii Veverița, Prot. Bartolomeu TURTUREANU, Protopop de Ungheni, Prot. Serghei SLĂNINĂ, Protopop de Hîncești și un sobor impunător de slujitori din cuprinsul Eparhiei.

De asemenea, la Slujba Vecerniei au luat parte și toate Starețele Sfintelor Mănăstirii din Episcopia de Ungheni și Nisporeni.

După cântarea prochimenului mare a fost scoasă spre închinare icoana ce preînchipuie patimile Mântuitorului.

Spre finalul slujbei vecerniei a fost rostită rugăciunea Sf. Efrem Sirul, „Doamne și Stăpânul vieții mele…” cu trei metanii.

După otpustul vecerniei, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop PETRU, l-a felicitat pe Arhimandritul SPIRIDON (Marin), Egumenul Sfintei Mănăstiri Hîrbovăț, cu prilejul împliirii a 47 ani de viață pământească, oferindu-i în dar o frumoasă icoană.

Apoi Ierarhul a adresat preoților și credincioşilor prezenți un cuvânt de învăţătură, îndemnându-i spre o trăire creștinească mai intensă în perioada postului.

În acest cuvânt duhovnicesc Înaltreasfinția Sa a specificat: „Osteneala pentru dobândirea virtuților, postul și toate celelalte, deși sunt trebuitoare pentru mântuire, totuși Dumnezeu le primește nu numai ca un lucru datorat, ci și ca pe o faptă bună, ca pe un dar. De aceea Sfinții Părinți mai numesc postul și zeciuială, o zeciuială de fapte bune pe care o dăm lui Dumnezeu pentru întreaga curgere a anului. Darul însă, pentru a putea fi primit trebuie să îndeplinească condiția evanghelică a darului, să fim împăcați cu aproapele nostru. De aici vine așa de frumoasa rânduială a iertării obștești, care se face în această duminică dinaintea postului, care se numește și „Duminica iertării”.

La sfârșitul vecerniei, după vechea rânduială bisericească, toți părinții și frații, precum și creștinii de față își cer iertare unii altora: „Iartă-mă frate!”, „Dumnezeu să te ierte!”. Tot așa fac și creștinii, se iartă cu cei din casă, cu vecinii și cu cei care nu au vreo pricină. Ștergem astfel toată răutatea cea de la inimă și putem aduce în pace și cu bună nădejde lui Dumnezeu darul ostenelilor postului.

Iertarea aproapelui însă, mai are un dar. Fiindcă viața noastră este un nesfârșit șir de greșeli, pocăința și virtuțile noastre sunt nedesăvârșite pentru a putea cu ele dobândi iertarea deplină. Dumnezeu, în marea Sa milostivire, pentru mântuirea noastră, ne-a pus la îndemână calea cea mai lesnicioasă: iertarea fratelui.

Duhovnicilor din mănăstiri și preoților mireni Înaltpreasfinția Sa, le-a cerut o atârnare mai serioasă față de Taina Mărturisirii și față de slujbele bisericești caracteristice Postului Mare.

După aceasta Înalpreasfinția Sa, a citit rugăciunea la începerea Postului Mare.

Spre final a fost săvârşit cinul iertării, propriu-zis, în timpul căruia Înaltpreasfințitul Arhiepiscop PETRU a cerut iertare de la preoții și credincioșii prezenți. La fel și slujitorii, și credincioșii au cerut iertare de la Ierarh.

Cântările de la Slujba Vecerniei, cât și alte cântări umilincioase din timpul Cinului Iertării, au fost interpretate duhovnicește de Corul Catedralei Episcopale.