Slujbă arhierească la Mănăstirea Răciula, de Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul

Miercuri, 7 iulie 2021, de sărbătoarea Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Înaltpreasfințitul PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Sfânta Mănăstire „Nașterea Maicii Domnului” din s. Răciula, r. Călărași.

În dimineața zilei, Ierarhul a fost întâmpinat călduros de Stareța Mănăstirii, Schiegumena EUSTOLIA (Rotari), monahia LAVRENTIA (Borța), maica superioară a acestei mănăstiri, Arhimandritul PAFNUTIE (Popa), duhovnicul Sfintei Mănăstiri Răciula, dimpreună cu impunătoarea obște monahală, slujitorii și credincioșii prezenți.

Înainte de începerea Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit slujba de Sfințire a Sfântului Prestol din Paraclisul „Cuviosul Paisie Velicicovschi” de pe teritoriul mănăstirii menționate.

După aceasta, Ierarhul a vizitat viitorul Paraclis care se construiește în cinstea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Aici Ierarhul a rostit o rugăciune de binecuvântare și spor, pentru lucrările ce se înfăptuiesc și se vor înfăptui până la finisarea acestui sfânt edificiu.

Alături de Ierarh au coliturghisit Arhim. KIRIL (Braguța), Președintele Sectorului Eparhial, Mănăstiri și viață monahală și Starețul Sfintei Mănăstirii Hîrjauca, Arhim. SPIRIDON (Marin), Starețul Sfintei Mănăstiri Hîrbovăț, Arhimandritul PAFNUTIE (Popa), duhovnicul Sfintei Mănăstiri Răciula, dar și alți slujitori.

Menționăm că alături de mulțimea credincioșilor prezenți, au fost și Starețele Mănăstirilor din Episcopia de Ungheni și Nisporeni.

După citirea pericopei evanghelice (Luca cap. 1) ce relatează momentul istoric al sărbătorii Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Înaltpreasfinția Sa a ținut un profund și consistent cuvânt de învățătură, în care a explicat semnificația și importanța sărbătorii de astăzi.

De asemenea Ierarhul, ținut să ofere, ca o hrană duhovnicească, atât credincioșilor, dar și obștii monahale, cuvinte de învățătură creștin-ortodoxă, prin care a specificat importanța conșteintizării datoriei creștine ce o avem în fața lui Hristos, de a împlini sfintele porunci evanghelice, de a urma sfaturile Sfinților Părinți și de a purta mai multă grijă de mântuirea sufletului.

După canonul Euharistic, Monahul VARAHIL (), viețuitor al Sfintei Mănăstiri Răciula, a fost hirotonit în treapta de Ierodiacon, pe seama acestei mănăstiri.

După rugăciunea Tatăl nostru…, Înaltpreasfinția Sa a împărtășit viețuitoarele Sfintei Mănăstiri Răciula și credincioși prezenți, fii duhovnicești ai acestei Sfinte Mănăstiri, care s-au pregătit cuviincios de a primi Sfântul Trup și Sânge al Mântuitorului.

După încheierea Sfintei Liturghii, Ierarhul a ținut să felicite pe toți cu Sfânta Sărbătoare. În mod deosebit a felicitat obștea monahală cu această Slujbă arhierească, aducând în adresa obștii cuvinte de îmbărbătare creștină, dar și cuvinte de înaltă apreciere, pentru tot lucrul cel mântuitor care se înfăptuiește stăruitor în această frumoasă, sfântă și renumită vatră monahală din codrii călărașilor.

Menționăm că Înaltpreasfinția Sa a oferit Înalta Distincție Eparhială „Cuvioasa Parascheva”, Stareții Sfintei Mănăstiri Răciula, Schiegumenii EUSTOLIA (Rotari) și Arhimandritului PAFNUTIE (Popa), duhovnicul acestei Sfintei Mănăstiri.

După aceasta, Ierarhul, conform raportului înaintat de administrația Sfintei Mănăstirii Răciula, a oferit distincții, medalii și diplome eparhiale, unor ctitori și binefăcători ai aceste mănăstiri.

La final, în numele întregii obști, Stareța Mănăstirii Răciula, Schiegumena EUSTOLIA (Rotari), Monahia LAVRENTIA (Borța), maica superioară a acestei sfinte mănăstiri, Arhimandritul PAFNUTIE (Popa), duhovnicul Sfintei Mănăstiri Răciula, au adus Chiriarhului, sincere cuvinte de mulțumire, recunoștință și prețuire, pentru dragostea părintească și grija arhierească ce o poartă față de această mănăstire.

Biroul de presă al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni

Foto: VENIAMIN (Seculțan)