Sfânta Liturghie și slujba de sfințire a Prestolului și a Bisericii „Sf. Ierh. Nicolae” din s. Sculeni, r. Ungheni

Pe 22 mai, 2022, în Duminica samarinencii, când este pomenită și mutarea moaștelor Sf. Ierarh Nicolae, Înaltpreasfințitul PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în parohia „Nașterea Maicii Domnului” din satul Sculeni, raionul Ungheni.

Astfel, în dimineața zilei, Înaltpreasfinția Sa, a fost întâmpinat de părintele Paroh, Prot. Bartolomeu TURTUREANU, care este și Protopop de Ungheni, de față fiind soborul preoțesc și dreptmăritorii creștini ce au venit să i-a parte la slujbă.

Înainte de începerea Sfintei Liturghie, Ierarhul a săvârșit slujba de sfințire a Sfântului Prestol a bisericuței „Sfântul Ierarh Nicolae”, după care a fost sfințit și interiorul Sfântului Locaș.

Alături de Chiriarh, Înaltpreasfinția Sa a coliturghisit  Prot. Bartolomeu TURTUREANU, Protopop de Ungheni, Arhimandritul KIRIL (Braguța), Starețul Mănăstirii Hîrjauca, dar și alți slujitori. 

La Vohodul mic, Înaltpreasfinția Sa l-a decorat pe părintele paroh, Prot. Bartolomeu TURTUREANU, cu înalta Distincție Eparhială „Cuvioasa Parascheva”, pentru munca sârguincioasă și osteneala depusă la înălțarea acestei sfinte biserici, și pentru păstorirea pilduitoare a comunității religioase a creștinilor ortodocși din satul Sculeni.

După citirea pericopei evanghelice, Înaltpreasfinția Sa, a ținut un consistent cuvânt de învățătură creștină, în care a explicat mesajul evangheliei citite, despre întâlnirea lui Hristos la fântâna lui Iacov cu femeia samarinencă. În cuvântul de învățătură Ierarhul a relatat secvențe din viața Sfântului Ierarh Nicolae, vorbind despre exemplul de credință și viețuire creștină pe care la lăsat omenirii acest mare sfânt al Bisericii Ortodoxe.

După încheierea Sfintei Liturghii, a fost săvârșit Tedeum, pentru sănătatea enoriașilor, a ctitorilor și tuturor omagiaților.

Apoi, Înaltpreasfinția Sa a felicitat cu sfânta sărbătoare pe toți omagiații și aducând totodată cuvinte de înaltă apreciere Părintelui Paroh, Prot. Bartolomeu TURTUREANU, dimpreună și preotesei Galina TURTUREANU, dar și tuturor ostenitorilor și ctitorilor care au contribuit la înălțarea acestui Sfânt și frumos locaș, unical, cel puțin în această zonă, prin aspect arhitectoral și compoziția materialului din care a fost construit.

Menționăm că întrucât parohia Nașterea Maicii Domnului din satul Sculeni este mai numeroasă, era și de la sine înțeles că se mai simțea nevoia unui sfânt locaș, care să răspundă necesităților spirituale ale credincioșilor din zona unde a fost construită. Astfel, Prot. Bartolomeu, la inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop PETRU, dar și cu susținerea Consiliului Parohial, dar și a unor oameni mărintimoși, întru-un timp, relativ scurt au reușit să înalță această bisericuță.

tuturor ostenitorilor acestei obști monahale, dar și tuturor binefăcătorilor și ctitorilor.

După aceasta Ierarhul a oferit Medalii Eparhiale și Diplome Arhierești unor ctitori și binefăcători ai acestui sfânt locaș, recent construit.

La final, Prot. Bartolomeu TURTUREANU a ținut să aducă sincere mulțumiri Înaltpreasfinției Sale pentru slujire, dar și pentru toate sfaturile și povețele părintești., mulțumind și tuturor oamenilor mărinimoși, care au contribuit la edificarea acestui edificiu sfânt.