Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din mun. Ungheni, în Duminica a XXVII-a după Pogorârea Duhului Sfânt

Pe 18 decembrie, 2022, în Duminica a XXVI-a după Pogorârea Duhului Sfânt, când este pomenit Cuviosul Sava cel Sfințit, Înaltpreasfințitul PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Episcopală din mun. Ungheni.

În timpul Sfintei Liturghii au fost înălțate rugăciuni de slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările și ajutorul ce îl revarsă părintește peste omenire, cerându-se totodată sănătate și pace pentru întreaga omenire.

După citirii pericopei evanghelice, despre vindecarea celor 10 leproși (Lc. 17, 12-19), Înaltpreasfinția Sa a ținut un consistent cuvânt predicatorial, în care a explicat mesajul evanghelic, vorbind despre importanța și necesitatea mulțumirii și recunoștinței ce trebui să o aibă orice suflare creștinească față de creatorul său, adicăî față de Dumnezeu.

După rugăciunea Tatăl nostru…, au fost împărtășiți copiii și credincioșii care s-au pregătit pentru Sfânta Împărtășanie.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Ierarhul a felicitat părintește credincioșii prezenți, cu Sfânta Duminică, dorindu-le o săptămână binecuvântată tuturor.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Catedralei Episcopale, condus de preoteasa Liliana ROTARI.

Menționăm că la ora 6 dimineața, la Catedrala Episcopală a fost săvârșită prima Sfântă Liturghie, oficiată de prot. Ștefan RÎMBU, iar răspunsurile la strană au fost date de Corul de copiii al Catedralei Episcopale, condus tot de preoteasa Liliana ROTARI.