Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din mun. Ungheni, în Duminica a XXIV-a după Pogorârea Duhului Sfânt

Pe 27 noiembrie, 2022, în Duminica a XXIV-a după Pogorârea Duhului Sfânt, când sunt pomeniți Sf. Ap. Filip și Sf. Ierh. Grigore Palama, Înaltpreasfințitul PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Episcopală din mun. Ungheni.

În dimineața zilei, Chiriarhul a fost întâmpinat de preoții și credincioșii prezenți.

În timpul Sfintei Liturghii au fost înălțate rugăciuni de slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările și ajutorul ce îl revarsă părintește peste omenire, cerându-se totodată sănătate și pace pentru întreaga omenire.

După citirii pericopei evanghelice, despre samarineanul milostiv, (Lc. 10, 25-37), Înaltpreasfinția Sa a ținut un consistent cuvânt predicatorial, în care a explicat mesajul evanghelic spunând: „Pilda samarineanului milostiv pe care Mântuitorul Iisus Hristos ne-o prezintă în Evanghelia de astăzi arată însăși taina mântuirii neamului omenesc. Omul care cobora de la Ierusalim spre Ierihon și a căzut între tălhari, fiind dezbrăcat, rănit și lăsat aproape mort, reprezintă neamul omenesc care din pricina păcatelor a căzut în multe patimi, adevărați tălhari răpitori și ucigași de suflete. Coborârea de la Ierusalim spre Ierihon înseamnă degradarea omenirii prin înstrăinarea ei de Dumnezeu. Astfel, omul păcătos decade, devine aproape mort sufletește și coboară spre moarte biologica, pentru că „plata păcatului este moartea” (Rom. 6, 23).

Întrucât lectura acestei Evanghelii precede începutul Postului Nașterii Domnului, Pilda samarineanului milostiv ne ajută să ne pregătim pentru această perioadă, să înțelegem semnificația ei duhovnicească, a postului unit cu rugăciunea și cu milostenia, ca urcuș interior al sufletului în comuniunea sfinților împlinitori ai voii lui Dumnezeu. Prin toate acestea ne pregătim să primim în „peștera” sufletului nostru pe Hristos Domnul Care Se naște duhovnicește în viața fiecărui creștin potrivit credinței și iubirii sale față de Dumnezeu și de oameni”.

După rugăciunea Tatăl nostru…, au fost împărtășiți copiii și credincioșii care s-au pregătit pentru Sfânta Împărtășanie.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Ierarhul a felicitat părintește credincioșii prezenți, cu Sfânta Duminică, dorindu-le o săptămână binecuvântată tuturor, vorbindu-le și despre necesitatea și importanța ținerii postului Nașterii Domnului, care se începe de mâine, 28 noiembrie.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Catedralei Episcopale, condus de preoteasa Liliana ROTARI.

Menționăm că la ora 6 dimineața, la Catedrala Episcopală a fost săvârșită prima Sfântă Liturghie, oficiată de prot. Nicolai BOIAN, iar răspunsurile la strană au fost date de Corul de copiii al Catedralei Episcopale, condus tot de preoteasa Liliana ROTARI.