Sfânta Liturghie din Duminica a cincea din Sfântul și Marele Post de la Catedrala Episcopală ,,Sf. Bn. Knz Alexandru Nevski” din mun. Ungheni

Pe 10 aprilie 2022, în a cincea Duminică din Postul Mare, numită Duminica Cuvioasei Maria Egipteanca, Înaltpreasfinţitul PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Episcopală Sf. Bnc. Knz Alexandru Nevski din municipiul Ungheni.

În dimineața zilei Înaltpreasfinţia Sa, a fost întâmpinat de soborul slujitorilor şi credincioșii prezenți.

În timpul Sfintei Liturghii, Ierarhul dimpreună cu slujitorii și credincioșii prezenți au înălțat către Dumnezeu rugăciuni și cerere pentru pace și înțelegere între popoare.

După citirea pericopei evanghelice, (Marcu 10, 32-45), Înaltpreasfințitul Arhiepiscop PETRU, a ţinut un cuvânt de învăţătură creştină, în care  a explicat mesajul evanghelic, relatând totodată și fragmente din viața Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca. În cele menționate, Ierarhul a specificat: „În duminica a 5-a din post, biserica ne aminteşte apropierea patimilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos, de smerenia la care ne-a îndemnat mereu şi de pocăinţa adevărată a Mariei Egipteanca, pocăinţă care ne poate face vrednici de a urma pe Hristos pe drumul Crucii spre Înviere

Din primul text evanghelic, înţelegem că Mântuitorul se pregătea pentru actul suprem al misiunii sale pământeşti, patima şi moartea, dar în acelaşi timp îi pregătea şi pe ucenicii Săi să poată rezista acestora. Ca dovadă că aveau nevoie de această întărire şi pregătire este tocmai textul Sfintei Evanghelii; cererea celor doi fraşi de a sta foarte aproape de Domnul lor, arată că aveau încă a spori sufleteşte pentru a înţelege menirea lui Mesia, ai căror ucenici erau ei: El a venit printre oameni, Dumnezeu fiind, ca să-i slujească. A venit ca prin patima, moartea şi Învierea Sa, să slujească la salvarea şi mântuirea tuturor. A venit ca să înveţe pe oameni că jertfa de sine şi smerenia sunt cele ce stau la baza urcusului spre ceruri.

Al doilea text evanghelic, de la Luca 7, 36-50, este cu referire la Cuvioasa Maria Egipteanca. Atât evanghelia aceasta cât și viața Cuvioasei Maria Egipteanca reprezintă modelul suprem de pocăinţă. Și tot de aici înțelegem că oricând și oriunde ne-am afla pe treapta păcătoşeniei, putem fi iertaţi, dacă iubim mult pe Dumnezeu, ne luptăm cu păcatul și săvârșim faptele credinței și adevăratei pocăinței.”

După rugăciunea „Tatăl nostru…” creştinii care s-au mărturisit și au primit dezlegare de la duhovnic s-au împărtăşit cu Sfintele Taine.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţia Sa a felicitat credincioșii cu Sfânta Duminică, dorindu-le o săptămână binecuvântată și rodnică în fapte bune, îndemnându-i să se nevoiască cât mai creștinește în perioada Sfântului Post.

Răspunsurile liturgice au fost date la strană de Corul Catedralei Episcopale, condus de preoteasa Liliana ROTARI.

Menţionăm că, aşa cum a fost anunţat în prealabil, de dimineaţă, la ora 6,  Prot. Ștefan RÎMBU, a săvârşit prima Liturghie în Catedrala Episcopală, ca în felul acesta fluxul de credincioşi, ce vin pentru  a primi Sfânta Împărtăşanie, să fie mai extins.

Răspunsurile liturgic la prima Sfântă Liturghie au fost date de Corul de copii al Catedralei Episcopale, condus tot de preoteasa Liliana ROTARI.

Biroul de presă al Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni: Prot. Ștefan RÎMBU

Foto: Arhidiaconul VENIAMIN (Seculţan)

Video: Protod. Victor ROTARI și ipod. Cătălin DIACONU