Ședința de lucru a Membrilor Judecății Eparhiale, din 24 iunie 2022

Vineri, 24 iunie, 2022, în incinta Centrului Eparhial din mun. Ungheni, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, a avut loc Ședința de lucru a Membrilor Judecății Eparhiale prezidată de Prot. Vadim Corostinschi.

În cadrul acestei ședințe a fost examinat minuțios dosarul cu rapoartele de samavolnicie a Protoiereului Tudor ROMAN, parohul bisericii „Cuvioasa Parascheva” din s. Bozieni, r. Hîncești.

La finalul ședinții, Membrii Judecății Eparhiale a Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, în urma examinării, au decis unanim ca, Protoiereul Tudor ROMAN, parohul bisericii „Cuvioasa Parascheva” din s. Bozieni, r. Hîncești să fie oprit  începând cu 24 iunie, 2022, de a săvârși cele sfinte, pentru neascultare şi nesupunere faţă de Biserica – Mamă şi faţă de Ierarhia Bisericească Superioară, pentru încălcarea Jurământului de preoție dat în ziua hirotoniei, pentru părăsirea Eparhiei fără învoirea Episcopului locului și trecerea sub ascultarea altui episcop necanonic,în baza raportului Comisiei Disciplinare a Protopopiatului Hîncești, din data de 30 mai 2022 și în baza procesului verbal al Adunării Judecății bisericeşti Eparhiale, nr. 01 din data de 24 iunie 2022 și conform Sfintelor Canoane Bisericeşti;

CANONUL 8 Sinodul IV ecumenic:

,,Clericii aşezămintelor (azilurilor) pentru săraci şi ai mănăstirilor şi ai altarelor mucenicilor să rămână sub cârmuirea (jurisdicţia, ascultarea) episcopilor ce sunt în fiecare cetate (oraş), după predania (tradiţia) Sfinţilor Părinţi şi să nu se tragă (sustragă) cu trufie de sub oblăduirea episcopului propriu. Iar cei ce îndrăznesc să răstoarne o astfel de tocmire (orânduire) în orice chip, şi cei ce nu sunt supuşi propriului lor episcop, dacă ar fi clerici, să fie supuşi pedepselor Canoanelor, iar dacă ar fi monahi sau mireni (laici), să fie afurisiţi (excomunicaţi)”;

CANONUL 17 al sinoadele V ŞI VI ecumenic:

,,De vreme ce clericii feluritelor Biserici, părăsind Bisericile lor, în care au fost hirotoniţi, au alergat la alţi episcopi şi au fost aşezaţi în Biserici străine fără încuviinţarea (învoirea) episcopului propriu, iar prin aceasta se întâmplă ca ei să ajungă (devină) nesupuşi – orânduim ca, de la luna ianuarie a indictionului al 4-lea trecut, nici unul dintre toţi clericii, chiar în orice treaptă s-ar găsi, să nu aibă îngăduinţă să fie rânduiţi în altă Biserică fără scrisoare (zapis) de slobozenie (carte de iertăciune, scrisoare canonică de demitere, decret,) a propriului său episcop, pentru ca cel ce nu ar păzi (observa) acest lucru de acum înainte, ci ar aduce ruşine asupra celui care i-a „dat hirotonia (1-a hirotonit), să fie caterisit şi el, şi cel care fără chibzuială 1-a primit pe el. (12, 15, 32, 33 ap.; 15, 16.sin. l ec; 5, 6, 10, 11, 13, 20, 23 sin. IV ec; 3, 18 Trul.; 3, 6 Antioh.; 41, 42 Laod.; 15, 16, 19 Sard.; 23, 106 Cartag.);

CANONUL 15 apostolic:

„Dacă vreun presbiter sau diacon sau în genere oricare din rândul clericilor, părăsind parohia (enoria) sa, s-ar duce în alta, mutându-se cu totul va trece în altă parohie (enorie), contrar socotinței (fără voia) episcopului său, poruncim ca acela să nu mai slujească, mai ales dacă, după ce a fost chemat de episcopul său să se reîntoarca, nu s-a supus, rămânând (persistând) în neorânduială; să fie totuși primit acolo în comuniune ca un laic. (15, 16 sin. I ec; 5, 10, 20, 23 sin. IV ec; 17, 18 Trul.; 3 Antioh.; 5, 16 Sard.; 54, 90 Cartag.);

CANONUL 39 apostolic (ascultarea clerului de episcopi):

,,Presbiterii şi diaconii să nu săvârşească nimic fără încuviinţarea episcopului, căci acesta este cel căruia i s-a încredinţat poporul Domnului şi acela de la care se va cere socoteală pentru sufletele lor”, (38, 40, 41 ap.; 12 sin. VII ecum; 57 Laod.; 6, 7, 33 Cartag.);

CANONUL 58 apostolic:

,,Episcopul sau presbiterul arătând nepăsare (neglijând) clerului sau poporului si neînvățându-i pe aceștia dreapta credință, să se afurisească, iar stăruind în nepăsare și în lenevie, să se caterisească.” (19 TruL; 11 Sard.; 19 Laod.; 71, 121, 123 Cartag.).

În baza celor expuse mai sus, s-a reiterat ca toate slujbele, ierurgiile, sfintele Taine, (Cununia, Botezul, Înmormântarea, sfințirea casei, ș.a.), care vor fi săvârșite mai departe de către Protoiereul Tudor ROMAN, nu sunt valabile, până ce nu va aduce pocăință și se va întoarceți la Biserica – Mamă, în cadrul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, Mitropolia Moldovei.

La sfârșitul acestei ședințe, a fost prezent și Înaltpreasfințitul Arhiepiscop PETRU, aducându-i-se la cunoștință hotărârile Membrilor Judecății Eparhiale, pe care Înaltpreasfinția Sa le-a și semnat, oprindu-l de a săvârși cele sfinte.

Totodată menționăm că astăzi, Înaltpreasfinția Sa, a înmânat, Decretul de membrul al Judecății Eparhiale, Protoiereului Ioan PÎRĂU, parohul bisericii „Sf. M. Mc. Gheorghe” din s. Ciuciuleni, și Președinte al Sectorului Eparhial, Probleme liturgice și de pastorație.