Răspunsul Ministerului Educației și Cercetării a RM privind desfășurarea campaniei „Copiii LGBT în Școala Ta”

Episcopia de Ungheni și Nisporeni aduce mulțumire pentru atitudinea luată și răspunsul oferit, la demersul (https://episcopia-ungheni.md/ro/uncategorized/d-e-m-e-r-s-adresat-ministerului-educatiei-al-republicii-moldova-privind-desfasurarea-campaniei-copiii-lgbt-in-scoala-ta/) cu nr. 01-01/358 din data de 10 noiembrie 2022, adresat din partea Episcopiei, privind desfășurarea campaniei „Copiii LGBT în Școala Ta”.

Vă mulțumim pentru următoarele confirmări:

  1. Ministerul nu a inițiat și nici nu a coordonat Campania „Copiii LGBT în Școala Ta”. De asemenea nimeni nu s-a consultat cu Ministerul pentru a introduce acest moment extrașcolar în școli.
  2. Ministerul atenționează organele locale de specialitate în domeniul învățământului, ca aceștia, să coordoneze toate formele de activități. În același timp, APL și Instituțiile de Învățământ, sunt obligate să refuze orice inițiativă și proiect extrașcolar care urmează a se aduce în instituție din afara instituției.
  3. Decizia privind desfășurarea activităților extrașcolare, se aplică și se acceptă conform prevederilor din Codul Familiei al Republicii Moldova, Articolul 60: ,,părinţii au dreptul şi sunt obligaţi să-şi educe copiii conform propriilor convingeri.