Prevederi legale și aplicații practice, privind educația de alternativa, analizate în ședința de lucru la Centrul Eparhial din mun. Ungheni

Luni, 20 iulie 2020, cu binecuvântarea și aportul Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, în incinta Centrului Eparhial, a avut loc ședința de lucru a Direcției Educație din cadrul Centrului Ortodox „Calea, Adevărul și Viața”. În cadrul respectivei ședinței de lucru au fost invitați experți din domeniul jurisprudenței și educației, care pe parcursul ultimilor ani au studiat și aplicat în viață acte normative privind educația de alternativă a copiilor din Republica Moldova.

În acest sens, s-au constatat lacune legislative atât în Codul Educației, cât și în Codul Familiei al Republicii Moldova. Totodată, tratatele internaționale ratificate de RM, prevederile constituționale și unele prevederi ale Codului Educației, permit părinților să-și exercite dreptul prioritar de a-și educa copiii, deci și în RM este posibilă educația de alternativă, cum ar fi educația la domiciliu.

Astfel, Direcția Educație al Centrului Ortodox „Calea, Adevărul și Viața” își propune ca în următoarele săptămâni să vină cu un plan de lucru și propuneri practice pentru părinții care doresc să-și realizeze acest drept în RM, dar și cu careva analize comparative și sugestii pentru Ministerul Educației din Republica Moldova.