Preotul Alexandru NOROȘEAN, parohul bisericii „Acoperemântul Maicii Domnului” din s. Stolniceni, r. Hîncești, a fost oprit de a săvârși cele sfinte

În urma hotărârii Membrilor Judecății Eparhiale, ce a fost aprobată și semnată de Înaltpreasfințitului PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, preotul Alexandru NOROȘEAN , parohul bisericii „Acoperemântul Maicii Domnului” din s. Stolniceni, r. Hîncești, a fost oprit de a săvârși cele sfinte, pentru neascultare şi nesupunere faţă de Biserica – Mamă şi faţă de Ierarhia Bisericească Superioară, pentru încălcarea Jurământului de preoție dat în ziua hirotoniei, pentru părăsirea Eparhiei fără învoirea Episcopului locului și trecerea sub ascultarea altui episcop necanonic și conform Sfintelor Canoane Bisericeşti;

CANONUL 8 Sinodul IV ecumenic:

,,Clericii aşezămintelor (azilurilor) pentru săraci şi ai mănăstirilor şi ai altarelor mucenicilor să rămână sub cârmuirea (jurisdicţia, ascultarea) episcopilor ce sunt în fiecare cetate (oraş), după predania (tradiţia) Sfinţilor Părinţi şi să nu se tragă (sustragă) cu trufie de sub oblăduirea episcopului propriu. Iar cei ce îndrăznesc să răstoarne o astfel de tocmire (orânduire) în orice chip, şi cei ce nu sunt supuşi propriului lor episcop, dacă ar fi clerici, să fie supuşi pedepselor Canoanelor, iar dacă ar fi monahi sau mireni (laici), să fie afurisiţi (excomunicaţi)”;

CANONUL 17 al sinoadele V ŞI VI ecumenic:

,,De vreme ce clericii feluritelor Biserici, părăsind Bisericile lor, în care au fost hirotoniţi, au alergat la alţi episcopi şi au fost aşezaţi în Biserici străine fără încuviinţarea (învoirea) episcopului propriu, iar prin aceasta se întâmplă ca ei să ajungă (devină) nesupuşi – orânduim ca, de la luna ianuarie a indictionului al 4-lea trecut, nici unul dintre toţi clericii, chiar în orice treaptă s-ar găsi, să nu aibă îngăduinţă să fie rânduiţi în altă Biserică fără scrisoare (zapis) de slobozenie (carte de iertăciune, scrisoare canonică de demitere, decret,) a propriului său episcop, pentru ca cel ce nu ar păzi (observa) acest lucru de acum înainte, ci ar aduce ruşine asupra celui care i-a „dat hirotonia (1-a hirotonit), să fie caterisit şi el, şi cel care fără chibzuială 1-a primit pe el. (12, 15, 32, 33 ap.; 15, 16.sin. l ec; 5, 6, 10, 11, 13, 20, 23 sin. IV ec; 3, 18 Trul.; 3, 6 Antioh.; 41, 42 Laod.; 15, 16, 19 Sard.; 23, 106 Cartag.);

CANONUL 15 apostolic:

„Dacă vreun presbiter sau diacon sau în genere oricare din rândul clericilor, părăsind parohia (enoria) sa, s-ar duce în alta, mutându-se cu totul va trece în altă parohie (enorie), contrar socotinței (fără voia) episcopului său, poruncim ca acela să nu mai slujească, mai ales dacă, după ce a fost chemat de episcopul său să se reîntoarca, nu s-a supus, rămânând (persistând) în neorânduială; să fie totuși primit acolo în comuniune ca un laic. (15, 16 sin. I ec; 5, 10, 20, 23 sin. IV ec; 17, 18 Trul.; 3 Antioh.; 5, 16 Sard.; 54, 90 Cartag.);

CANONUL 39 apostolic (ascultarea clerului de episcopi):

,,Presbiterii şi diaconii să nu săvârşească nimic fără încuviinţarea episcopului, căci acesta este cel căruia i s-a încredinţat poporul Domnului şi acela de la care se va cere socoteală pentru sufletele lor”, (38, 40, 41 ap.; 12 sin. VII ecum; 57 Laod.; 6, 7, 33 Cartag.);

CANONUL 58 apostolic:

,,Episcopul sau presbiterul arătând nepăsare (neglijând) clerului sau poporului si neînvățându-i pe aceștia dreapta credință, să se afurisească, iar stăruind în nepăsare și în lenevie, să se caterisească.” (19 TruL; 11 Sard.; 19 Laod.; 71, 121, 123 Cartag.).

În baza celor expuse mai sus, s-a reiterat ca toate slujbele, ierurgiile, sfintele Taine, (Cununia, Botezul, Înmormântarea, sfințirea casei, ș.a.), care vor fi săvârșite mai departe de către preotul Alexandru NOROȘEAN, nu sunt valabile, până ce nu va aduce pocăință și se va întoarceți la Biserica – Mamă, în cadrul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, Mitropolia Moldovei.