Preasfinţitul PETRU, în Duminica a cincia din Postul Mare, a săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din mun. Ungheni

Pe 18 aprilie 2021, în Duminica a cincia din Postul cel Mare, numită a Cuvioasei Maria egipteanca, Preasfinţitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Episcopală Sf. Bnc. Knz Alexandru Nevski din municipiul Ungheni.

În dimineața zilei Preasfinţia Sa a fost întâmpinat de soborul de preoţii slujitori şi creştinii Catedralei.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost înălţate rugăciuni de laudă şi mulţumiri lui Dumnezeu pentru toate.

De asemenea au fost înălţate rugăciuni pentru sănătatea tuturor celor aflaţi în spitale şi care sunt pe patul de boală, cât şi pentru ajutorul personalului medical.

După citirea pericopei evanghelice, care relatează dialogul ce îl avea Hristos cu ucenicii Săi despre actul suprem de mântuire, pe dealul Golgotei (Marcu 10, 32-45), Preasfințitul PETRU a ţinut un cuvânt predicatorial, plin de învăţătură creştină, în care a explicat mesajul evangheliei citite, relatând totodată secvenţe din viaţa Cuvioasei Maria Egipteanca, cinstit în această duminică.

În cele relatate, Preasfinţia Sa a menţionat: Dacă aţi ascultat cu atenţie şi evlavie citirea Sfintei Evanghelii de azi, pe lîngă alte sfinte învăţături care izvorăsc din cuvintele Mîntuitorului, aţi auzit şi de cererea celor doi Apostoli, Iacob şi Ioan, fiii lui Zevedeu. Iată ce au cerut: Învăţătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la Tine. Iar El le-a zis: Ce voiţi să vă fac? Iar ei au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta, şi altul de-a stînga Ta întru slava Ta (Marcu 10, 35-37).

Vedeţi, fraţii mei, ispita slavei deşarte cum a îndrăznit a se apropia chiar şi de ucenicii Domnului? Nu este de nici o mirare acest lucru, căci diavolul încă în Rai fiind a ispitit pe protopărinţii noştri Adam şi Eva tot cu ispita mîndriei şi a slavei deşarte. Că auziţi ce spune şarpele Evei: Nu, nu veţi muri! Dar Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mînca din el vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscînd binele şi răul (Facere 3, 4-5).

Diavolul şi îngerii lui au fost izgoniţi din cer tot pentru păcatul mîndriei şi al slavei deşarte, căci cugetau să se facă asemenea cu Ziditorul lor, Care i-a adus din nefiinţă întru fiinţă. Iată ce zice dumnezeiasca Scriptură despre aceasta: Tu care ziceai în cugetul tău: Ridica-mă-voi în ceruri şi mai presus de stelele Dumnezeului celui puternic voi pune jilţul meu! În muntele cel sfînt voi pune sălaşul meu, în fundurile laturei celei de miazănoapte. Sui-mă-voi deasupra norilor şi asmenea Celui Prea Înalt voi fi (Isaia 14, 13-14). Vedeţi, fraţilor că păcatul mîndriei şi al slavei deşarte a fost pricina căderii satanei şi a îngerilor celor de un gînd cu el?

Cu acest păcat greu şi urît de Dumnezeu a înşelat diavolul şi pe strămoşii noştri în rai, iar de atunci şi pînă azi nu încetează a ispiti pe oameni cu tot felul de încercări, dar mai ales cu ispita mîndriei şi a slavei deşarte, pe care Preabunul Dumnezeu o urăşte atît de mult.

Tot în Duminica de astăzi Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Maria Egipteanca, pe care ne-o dă ca model de pocăinţă pentru toţi. Această cuvioasă a fost în tinereţe o mare păcătoasă. Dar ajungînd la Mormîntul Domnului nu putea să intre în biserică pentru păcatele ei cele cumplite. Atunci, venindu-şi în fire a început să plîngă cu amar pentru păcatele sale şi după ce s-a închinat, s-a făcut pustnică în pustiul Iordanului. Acolo s-a nevoit singură 47 de ani, răbdînd grele ispite, foame, gînduri, frig şi lupte de la diavoli. La urmă, fiind descoperită de cuviosul Zosima, un sihastru sfînt, acesta a spovedit-o, a împărtăşit-o cu Sfintele Taine şi, după încă un an, a aflat-o adormită în Domnul şi a înmor-mîntat-o acolo. Pomenirea ei se face la 1 aprilie. Vedeţi cîţi ani s-a pocăit ea pentru păcatele făcute la tinereţe?

Să urmăm şi noi pe calea pocăinţei, că fără aceasta degeaba trăim; ne cheltuim şi viaţa în zadar, ne pierdem şi sufletul. Mai avem o săptămînă pînă la Duminica Floriilor. Este foarte bine ca în aceste zile să vă spovediţi, iar la Florii să primiţi Trupul şi Sîngele lui Hristos” (Arhim. Iliei Cleopa)

După rugăciunea „Tatăl nostru…” creştinii care s-au mărturisit și au primit dezlegare de la duhovnic s-au împărtăşit cu Sfintele Taine.

Răspunsurile liturghice au fost date la strană de Corul Catedralei Episcopale, condus de Dna Irina VIZITIU-GAJIM.

Menţionăm că, de dimineaţă, la ora 6,  a fost săvârşită prima Liturghie în Catedrala Episcopală, ca în felul acesta fluxul de credincioşi, ce vin pentru a primi Sfânta Împărtăşanie, să fie mai extins, evitându-se astfel aglomerația și înghesuiala, lucruri categoric interzise în perioada epidemiologică în care ne aflăm.

La prima Sfântă Liturghie, cu binecuvântarea Ierarhului, după rugăciunea „Tatăl nostru…”, ipodiaconul Petru MACOVEI, student anul III la Academia de Teologie din Chișinău, a ținut predică, pe tema evangheliei din duminica a cincia din Postul Mare.

Biroul de presă al Episcopiei de Ungheni şi Nisporeni

Foto: Arhidiaconul VENIAMIN (Seculţan)