Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală din mun. Ungheni

În Duminica XXIX-a după Rusalii, pe 27 decembrie 2020Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală ,,Sf. Bn. Knz. Alexandru Nevski” din mun. Ungheni.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa, a înălțat rugăciuni pentru sănătatea celor afectați de COVID-19, pentru personalul medical și pentru toți cei ce îngrijesc de cei bolnavi.

Totodată au fost aduse lui Dumnezeu rugăciuni de mulțumire și laudă pentru darurile și binecuvântările Sale îmbelșugate, care le revarsă cu milostivire peste omenire.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitului PETRU, a ținut un consistent şi frumos cuvânt predicatorial, în care a explicat credincioșilor mesajul evanghelic citit astăzi, despre pilda celor chemați la cină (Luca 14, 16-24). În timpul predicii Preasfinţia sa a specificat: ,,Aşa cum citim în Evanghelie, mulţi dintre cei chemaţi de Dumnezeu la „Cina cea Mare“ au refuzat să vină, preferând chemarea spre cele trecătoare, făcută de… Satana. Iată, aşadar, că este respinsă invitaţia „bogatului“ iubitor, în schimbul ascultării de „săracul“ care urăşte. 


Omul care a făcut cina este Dumnezeu-Tatăl. „Cina“ înseamnă Sfânta Împărtăşanie, medicament pentru nemurire, cum spun Sfinţii Părinţi, care-i „hrăneşte“ pe creştini în Sfânta Biserică, pregătindu-i pentru veşnicie. Faptul că „Omul, Stăpânul“ i-a chemat „pe mulţi“, arată universalitatea mântuirii, întrucât „Dumnezeu voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină“ (I Tim. 2, 4). „Ceasul cinei“ înseamnă vremea chemării la pocăinţă şi, apoi, la creştinism, la care au fost invitaţi, cum se cunoaşte, mai întâi fiii poporului ales.

„Sluga“ trimisă reprezintă pe proorocii Vechiului Testament, dintre care Sf. Ioan Botezătorul a fost ultimul. Motivele pentru care au refuzat cina, semnifică ataşamentul prioritar faţă de cele pământeşti. Unii exegeţi chiar identifică „ţarina“ cu lumea, „boii“ cu cele cinci simţuri, „femeia“ cu mintea pornită doar spre cele de jos.

„Pieţele şi uliţele cetăţii“, cu săraci, orbi, şchiopi etc., exprimă bunăvoinţa Stăpânului-Dumnezeu de a mântui şi pe cel mai decăzut dintre oameni, chiar şi pe cel care se zbate în mizeria păcatului. În cazul acesta, concret, „săracii, şchiopii“ etc. reprezintă şi pe acei iudei simpli şi smeriţi, care au răspuns chemării Domnului, spre deosebire de mulţi dintre cărturarii şi fariseii infatuaţi care au rămas cu „ţarina şi cu boii.“ Faptul că slujitorul afirmă că deşi au venit mulţi la cină, „tot mai este loc“, arată că în Biserică (şi în împărăţia cerurilor) este loc pentru toată lumea. Căci Însuşi Mântuitorul a spus-o, cu alt prilej: „În Casa Tatălui Meu, multe locaşuri sunt, iar de nu, v-aş fi spus. Mă duc să vă gătesc loc“ (Ioan 14, 2). Trimiterea slugii la „drumuri şi garduri“ înseamnă chemarea la mântuire a tuturor neamurilor, prin Sfinţii Apostoli şi urmaşii lor.

Pericopa evanghelică se încheie cu un avertisment înfricoşător: „Nici unul dintre acei bărbaţi (care M-au refuzat, n. n.) nu va gusta din Cina Mea!“. Ei bine, aşa va fi, deoarece cuvântul Domnului întruchipează întotdeauna adevărul. Pentru mângâierea noastră vrem să vedem, însă, aspectul pozitiv, încurajator al acestei pilde evanghelice. Adică, să înţelegem aşa: dacă Domnul a zis că cei ce I-au refuzat chemarea nu vor gusta din Cină, înseamnă că cei care răspund chemării se vor bucura de ospăţul euharistic, vor fi fericiţi să cineze la Masa Lui. Şi nu este (şi nici nu poate fi imaginată!) o bucurie mai mare în lumea aceasta decât cea trăită de noi atunci când ne cuminecăm, adică „gustăm din Cina Lui“. Însă, trebuie să adăugăm: bucuria este autentică numai atunci când luăm Sfânta Împărtăşanie după ce ne-am pregătit cum se cuvine, printr-o spovedanie sinceră şi completă, prin împăcare cu semenii, prin împlinirea canonului de rugăciune, al canonului primit de la duhovnic etc.

Cu aceste simţăminte ne apropiem de slăvita Naştere a Domnului, cu nădejde şi bucurie, îndemnându-vă şi îndemnându-ne să răspundem mai întâi chemării la Cina Lui, Cină pentru care S-a întrupat şi a întemeiat Biserica, spre a ne mântui. De vom auzi chemarea Lui şi de vom răspunde aşa cum se cuvine, nu ni se vor spune acele înfricoşătoare cuvinte „Nici unul din acei bărbaţi care au fost chemaţi nu va gusta din Cina Mea“, ci „Toţi creştinii care au fost chemaţi şi au auzit şi au răspuns şi s-au gătit cum se cuvine, vor gusta cu bucurie din Cina Mea!“.

După rugăciunea Tatăl nostru…, credincioșii care s-au pregătit pentru primirea Sfintelor Taine, au fost împărtășiți cu Sfântul Trup și Scumpul Sânge al Mântuitorului.

După încheierea Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a felicitat pe toți creștinii cu Sfânta duminică, dorindu-le tuturor sănătate, mântuire și ajutor de la Dumnezeu și o săptămână binecuvântată.

Răspunsurile liturgice au fost date de către Corul Catedralei Episcopale, condus de Dna Jozefina VIZITIU-GAJIM.

Biroul de presă al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni