Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni a Liturghisit în parohia „Cuv. Parascheva” din. satul Nișcani, raionul Călărași

Sâmbătă, 15 septembrie 2018, când Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfîntul Mucenic Mamant, și părintilor lui, Teodot și Rufina, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica “Cuv. Parascheva” din satul Nișcani, raionul Călărași care anul acesta împlinește 120 de ani de la întemeiere.

Această biserică a fost construită după proiectul marelui arhitector A. Șciușev. Biserica are o lungime de 42 m iar lățimea de 30 m. În 1959 biserica a fost închisă iar după căderea regimului de atunci biserică și-a început activitatea păstrând icoane răstignirea și chiar și iconostasul din lemn cu icoane aurite și pictate din anii 1905-1910 la Sankt Petersburg, la comanda ctitorilor. Actualmente paroh al bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva” este Protoiereul Boris STRATAN care a început activitatea în anul 1997.

În dimineața zilei Preasfinția Sa, a fost întîmpinat de părintele Protopop, parohul bisericii, dna Preotesă Tatiana împreună cu copiii și Primarul localității, Dn Petru SORICI.

Ierarhului i-au coliturghisit un sobor de preoți și diaconi atît din episcopia noastră cît și alți invitați printre care: Secretarul Eparhial, Protoiereul Vadim COROSTINSCHI și Protopopul Circumscripției Călărași, Protoiereul Grigore DODON.

În timpul vohodului mic parohul bisericii Protoiereul Boris STRATAN, a fost decorat de către Ierarh cu înalta distincție bisericească, dreptul de a sluji Sfînta Liturghie cu ușile deschise pînă la imnul Heruvic, pentru activitatea rodnică ce o desfășoară în cuprinsul parohiei încredințate.

După citirea pericopei evanghelice Preasfinţia Sa, a explicat credincioşilor ideia pericopei evanghelice de stăzi relatînd şi momente din viaţa Sfîntului Mucenic Mamant: “Mucenicul lui Hristos, Mamant, avea patrie Paflagonia şi părinţi însemnaţi. Tatăl lui se chema Teodot, iar mama lui Rufina, amândoi din neam mare de patricieni, cinstiţi şi bogaţi şi străluciţi prin dreapta credinţă. Ei, nesuferind mai mult să ascundă credinţa lor în Hristos şi osârdnica dragoste înăuntrul lor, au arătat-o înaintea tuturor, mărturisind dreapta lor credinţă şi spre dânsa aducând pe mulţi. Pentru aceasta au fost clevetiţi la Alexandru dregătorul căruia i se poruncise de către împărat să înmulţească cu toată sârguinţa cinstea zeilor lor, iar pe creştinii ce se aflau şi nu se supuneau poruncii lor, să-i muncească şi să-i dea la moarte.

Deci Alexandru, aducând înaintea judecăţii sale pe Teodot, îl silea să jertfească idolilor, dar el nici nu voia să audă cele ce grăia Alexandru. Iar acela, deşi era gata să muncească pe cel ce nu se supunea, a fost oprit însă de neamul cel mare al lui Teodot. Căci nu se cădea lui ca pe fiii din neam patrician să-i necinstească şi să-i chinuie fără poruncă împărătească. De aceea, l-a trimis pe el în Cezareea Capadochiei, la dregătorul Faust, care, pe cât era mai cald întru a sa păgânătate, cu atât mai cumplit se arăta creştinilor.

La final a fost oficiat un Te Deum de mulţumire la finele căruia mai mulţi ctitori şi binefăcători au primit Diplome Arhiereşti.