Zi de mare sărbătoare în parohia „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Logănești, raionul Hîncești

Sîmbătă, 16 februarie 2019, cînd Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfîntul și Dreptul Simeon și Proorocița Ana, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, a oficiat Sfînta Liturghie și Sfințirea Bisericii Sf. Arhangheli Mihail și Gavriildin satul Logănești, raionul Hîncești.

Liturghia Praznicală de astăzi a fost la cerința părintelui paroh și a ctitorilor sfîntului locaș care au făcut o reparație capitală a bisericii împodobindu-o ca pe o mireasă frumoasă a satului Logănești. Aici părintele paroh, Protoiereul Leonte LILICU, numit paroh din august 2015, după moartea regretatului, Protoiereul Ioan GRAUR, s-a implicat cu sîrguință în viața bisericească din cuprinsul parohiei. Părintele Leonte, s-a implicat mult în viața duhovnicească din cuprinsul parohiei luînd o atitudine serioasă împotriva fenomenului sectar prin conferințe organizate în parohia sa și nu numai. Tot după numirea părintelui în această parohie creștinii au fost implicați în mai multe acte de caritate dezvoltînd astfel filantropia în parohia încredințată.

Nu putem să trecem cu vederea și atitudinea părintelui față de locașul de cult căruia îi oferă o atenție și îngrijire deosebită. Cu binecuvîntarea și îndemnul Ierarhului părintele paroh a finisat această reparație capitală a bisericii. Printre lucrările cele mai importante vom enumera: 1.Tavanul complet renovat, 2. Pereții din nou tencuiți și pictați, 3. Iluminarea locașului (electricitatea complet schimbată) 4. Repararea podelei în întregime că cea veche era făcută din lemn și 70% era putredă și repararea Iconostasului.

Astfel, astăzi, în dimineața zilei Ierarhul a fost întîmpinat călduros de Protopopul Circumscripției Hîncești, Protoiereul Serghei SLĂNINĂ, parohul bisericii, Protoiereul Leonte LILICU împreună cu Doamna Preoteasă cu copiii și numeroși creștini veniți la rugăciune.

Anticipat Sfintei Liturghii au fost citite Rugăciunile de resfințire a bisericii după care Stăpînul a uns cu Sfîntul Mir sfîntul locaș stropindu-l și cu apă sfințită.

Ierarhului i-au coliturghisit un sobor impunător de preoți printre care Secretarul Eparhial, Protoiereul Vadim COROSTINSCHI, Protopopul Circumscripției Hîncești, Protoiereul Serghei SLĂNINĂ și mai mulți clerici din cadrul episcopiei noastre cît și din alte eparhii.

În timpul vohodului mic, parohul bisericii, Protoiereul Leonte LILICU, a fost decorat cu înalta distincție bisericească Dreptul de a sluji Sfînta Liturghie cu Ușile Împărătești deschise pînă la rugăciunea Tatăl nostru pentru meritele deosebite și munca osîrdnică depusă la consolidarea parohiei încnredințate. Tot aici cei mai tineri clerici ai protopopiatului Hîncești, Preotul Augustin GANGAN și Preotul Eusebiu IOVU au fost decorați cu dreptul de a purta Cruce de Aur.

 La slujba de astăzi au luat parte și mai multe oficialități de stat, raionale și locale.

După citirea pericopei evanghelice Chiriarhul a rostit un cuvînt de învățătură relatînd secvențe din viața sfinților prăznuiți astăzi „Simeon, bătrânul, după mărturia Sfintei Evanghelii, era un om drept şi credincios, aşteptând mângâierea lui Israil, iar Duhul Sfânt era peste dânsul. Aceluia i s-a făcut ştire de la Dumnezeu despre venirea ce degrabă era să fie în lume, a adevăratului Mesia. Şi i s-a făcut ştire, precum povestesc istoricii cei vechi, astfel:

    Când, după porunca lui Ptolomeu, regele Egiptului, se tălmăcea Legea lui Moise şi toate proorociile din limba evreiască în cea elinească, pentru care lucru erau aleşi oameni înţelepţi din Israil, şaptezeci la număr. Între aceştia era şi Sfântul Simeon, ca un înţelept şi iscusit întru dumnezeiasca Scriptură. Atunci el, tălmăcind, scria cuvintele lui Isaiia proorocul şi, ajungând la cuvintele: Iată fecioară în pântece va zămisli şi va naşte fiu, s-a îndoit, zicând că nu este cu putinţă ca o fecioară, neştiind de bărbat, să poată naşte şi, luând cuţitul, a voit să radă cuvintele acelea. Dar îngerul Domnului i s-a arătat şi i-a ţinut mâna, zicând: „Nu fi necredincios faţă de cele scrise, şi a căror împlinire singur o vei vedea. Pentru că nu vei gusta moartea până ce nu vei vedea pe Cel ce se va naşte din Curata Fecioară, Hristos Domnul”.

După oficierea Sfintei Liturghii a fost oficiat înconjorul sfîntului locaș cu citirea pericopelor evanghelice ale învierii urmat de un Te Deum de mulțumire la finele căruia mai mulți ctitori și binefăcători ai bisericii au primit Ordine, Medalii și Diplome bisericești pentru aportul pe care l-au făcut la renovarea sfîntului locaș.

Aici s-a mai oficiat Litia pentru cei adormiți la mormîntul regretatului, Protoiereu Ioan GRAUR fost paroh al bisericii Sf. Arhangheli Mihail și Gavriildin satul Logănești, raionul Hîncești.