Pocăința – starea neînșelătoare care conduce pe creștin la Dumnezeu

Duminică, 17 iunie 2018, cu binecuvântarea Preasfințitului Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, în incinta Sediului Episcopal s-a desfășurat un seminar cu titlul Rolul Spovedaniei sau De ce este important să ne spovedim?

Mai mulți tineri din satele Frăsânești, Todirești, dar și din municipiile Ungheni și Chișinău au avut ocazia să afle cuvintele de viață dătătoare ale Dumnezeieștii Scripturi, precum și ale unor sfinți părinți, ca: Sf. Ioan Gură de Aur (347-407); Sf. Vasile cel Mare (330-379); Sf. Nicodim Aghioritul (1749-1809); dar și ale unor Părinți și Scriitori Bisericești, ca: Origene (184-253); Clement Alexandrinul (150-215) și Tertulian (160-220), prezentate în cadrul acestui seminar de către Președintele Sectorului Eparhial Activitate Pastorală pentru Tineret, Ioan GAJIM.

Sfânta Spovedania este Taina în care Dumnezeu iartă, prin duhovnic, păcatele creștinilor care se pocăiesc sincer și le mărturisesc la scaunul spovedaniei, în fața preotului.

La întrebarea Care este rostul spovedaniei? tinerilor li s-au rostit cuvintele Sf. Ioan Gură de Aur, care ne spune: „Mărturisiți-vă păcatele voastre, pentru că prin mărturisire se vindecă rănile cele sufletești precum și toată vătămarea trupească, arătându-se la doctor se vindecă, iar cea tăinuită, cea ascunsă se face o boală mai mare, iar mai pe urmă aduce moarte. Asemenea și păcatele cele tăinuite omoară și trupul și sufletul și bucurie fac diavolului”.

Dumnezeu, Care nu voiește moartea păcătosului, ci ca să se întoarcă și să fie viu (Iezechiel 18, 23, 32; 33, 11), ne oferă prin Taina Spovedaniei prilejuri ca de câte ori cădem, de atâtea ori să ne ridicăm! Să găsim în noi puterea de a veni în casa Domnului, în fața părintelui-duhovnic, să mărturisim păcatele și să ascultăm cuvintele Sf. Ioan Gură de Aur, care ne descoperă că Biserica este spital, nu tribunal”.

Oare aceste cuvinte nu sunt destule ca să ne dea îndrăzneală să ieșim de sub toropeala păcatului? Căci acum știm sigur că preotul duhovnic nu ne va umili la scaunul de spovedanie sau ne va alunga; nu ne va judeca, pentru că noi înșine trebuie să ne arătăm judecători nemiloși față de noi, căci când am săvârșit păcatul nu ne-am rușinat, dar acum când căutăm să ne ușurăm sufletul, ne rușinăm? – ne întreabă Sf. Nicodim Aghioritul.

Ușurăm sufletul și-l curățăm de zgura păcatelor dacă parcurgem cele 3 etape ale Sfintei Spovedanii:

  • Mărturisirea păcatelor;
  • Pocăința (ȘI NU căința);

Foarte îmbucurător a fost faptul că în cadrul acestei Întâlniri, tinerii s-au implicat activ,  întrebând dar și răspunzând la unele întrebări. Așa încât, la întrebările: Cu ce fel de teamă și cu ce fel de lacrimi trebuie să se despartă omul de păcate? și Cu ce dispoziție sufletească trebuie să se apropie de Dumnezeu? Unii au răspuns că trebuie să conștientizeze că se află în fața lui Dumnezeu și a duhovnicului și să fie hotărâți să nu mai păcătuiască.

La aceste întrebări am găsit răspuns și în una din operele Sf. Vasile cel Mare, el spunând: „Mai întâi, trebuie să urască viața lui dezordonată de mai înainte și însăși amintirea ei s-o deteste, căci Scriptura spune «Nedreptatea am urât şi am dispreţuit, iar legea Ta am iubit» Psalmul 118, 163. Apoi, trebuie să învețe teama de judecată și pedeapsa veșnică, iar ca timp al lacrimilor, să cunoască timpul pocăinței”.

Prin acestea, tinerii și-au dat seama că în fața lui Dumnezeu nu te înfățișezi ca în fața unui simplu șef sau om… Iar hotărârea de a nu mai greși, luată la scaunul spovedanie, trebuie păzită cu toată ființa.

Întrucât, starea de Pocăință nu se reduce la o părere de rău, ci se MANIFESTĂ prin FAPTE, prin înfrânare, prin rugăciune, prin antrenarea întregii ființe a omului spre o viață nouă, spre o viață în Hristos, trebuie să ai voință puternică să nu te mai întorci la păcatele pe care le-ai mărturisit, ca să nu-L mânii pe Cel căruia îi făgăduiești nepăcătuirea.

De asemenea, tinerii au aflat că nu trebuie să te apropii cu neglijență de Sfânta Spovedanie, pentru că părintele duhovnic taie fără milă cu bisturiul îndreptării duhovnicești în carnea purulentă a păcatelor și a patimilor, care crește ca o carne străină pe trupul „omului cel nou, cel după Dumnezeu, zidit întru dreptate și în sfințenia adevărului” (Efeseni 4, 24). Prin urmare, Sfânta Spovedanie necesită o anumită pregătire:

  • Post;
  • Rugăciune;
  • Gânduri bune;
  • Abținerea de la păcate; și
  • Îndreptarea atenției către propria curățire de patimi.

De multe ori, Păcatul este cauza suferinței omenești (Deuteronom 28, 58-59; Ioan 5, 14; 9, 2). De aceea, atunci când ne eliberăm de păcate, când eliminăm Cauza, scăpăm automat și de Efectele ei.

De ce este important să ne spovedim? Pentru că astfel redobândim starea de comuniune cu Dumnezeu, care îi este ființială omului, pentru că potrivit Fericitului Augustin în opera sa Mărturisiri sufletul omului este neliniștit până ce nu-și află odihna în Dumnezeu.

„Pocăința este dată pentru curățirea minții”, spunea acum mai bine de 1700 de ani în urmă Tertulian. Și deoarece fiecare om care trăiește pe acest pământ, vrând nevrând, păcătuiește, trebuie să-și curățească sălașul minții și al inimii ca să-L primească pe Hristos în sine prin Sfânta Împărtășanie. Sperăm că tinerii prezenți la acest seminar, cu harul și ajutorul lui Dumnezeu, vor fi dornici să-și curățească aceste sălașe, ca să aibă o viață curată și binecuvântată și să se preaslăvească în ei numele lui Dumnezeu!