PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS a Înaltpreasfințitului PETRU, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni

Iubiților preoți din parohii,
Preacuvioșilor ȘI CUVIOȘILOR viețuitori ai

sfintelor mănăstiri și
drept-credinciosului popor al lui Dumnezeu,
din Episcopia de Ungheni și Nisporeni:

 

Iar dacă Hristos n-a înviat, zădarnică este credinţa voastră,

sunteţi încă în păcatele voastre”

Sfântul Apostol Pavel (I Corinteni 15, 17)

Har vouă, pace și bucurie de la Hristos Cel înviat din morți,

iar de la noi, arhierești binecuvântări,

dimpreună cu străvechiul salut:

Hristos a înviat!

Prin harul şi mila lui Dumnezeu am ajuns în ziua bucuriei, în ziua Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, care este centrul vieții noastre ecleziale.

Bucuria şi pacea vieții se primesc în dar de la Hristos Cel Înviat, Care a zis femeilor mironosiţe: ,,Bucuraţi-vă! Nu vă temeţi!” (Matei 28, 9-10), iar ucenicilor Săi le-a zis: ,,Pace vouă!” (Ioan 20, 21).

Astăzi ni se face vestire mare de bucurie şi încurajare, căci nu moartea este ultimul cuvânt al destinului omenesc, ci învierea şi viaţa în Hristos. Acest Adevăr îl mărturisim în momentul în care rostim simbolul de credinţă, atunci când zicem că aştept învierea morţilor şi viaţa veşnică ce va să fie. Învierea lui Hristos este fundamentul credinţei celei adevărate cum mărturiseşte Sfântul Apostol Pavel ,,Şi dacă Hristos n-a înviat, zădarnică este atunci propovăduirea noastră, zădarnică şi credinţa voastră” (I. Cor. 15, 14). Nu există o credință care să dea deplin temei de bucurie şi împlinirea desăvârșită a concepţiei despre lume: ca Învierea lui Iisus Hristos. Viaţa aceasta nu poate fi concepută fără Dumnezeu, dar nici viaţa noastră creştină nu-şi are rostul fără Învierea Domnului. Învierea este transfigurare; este Lumină; este iubire!

Iubiţi fii şi fiice în Hristos Domnul,

   Să ne bucurăm de Înviere şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm. Suntem nemuritori. Moartea a fost biruită. Să iertăm toate pentru Înviere și să împărtășim din această iubire tuturor prin salutul Pascal Hristos a Înviat, iar răspunsul acestei iubiri este Adevărat a Înviat.

Sărbătoarea Învierii este numită de Biserica Mamă ,,Sărbătoarea sărbătorilor”, pentru că ea ne dezleagă taina vieţii şi a morţii, taina viitorului nostru de acum şi până în veac. Ea ne înarmează cu speranţă, cu linişte, cu bucurie, pentru că precum Mântuitorul a învins moartea, şi noi o vom învinge prin El.  ,,Paştile Domnului” trebuie trăit aşadar duhovniceşte de fiecare credincios, care mai ales s-a împărtăşit cu Sfintele Taine, pentru a deveni cu adevărat ,,Paştile credincioşilor”. Adică ieşind din Egiptul patimilor, urcând de la cele de jos spre cele de sus, la pământul făgăduinţei, la Ierusalimul Învierii, după cum ne învață Sfântul Grigorie de Nazianz.

În acest timp al bucuriei, Vă îndemnăm părintește, să vă deschideți inimile și să împărtășiți din plin bucurie, pace, iertare, dragoste, tuturor celor din jur. Să vă vizitați părinții. Să vă întâlniți unii cu alții în duhul credinței și al Învierii Domnului.

Ne rugăm ca bucuria Învierii, cu darurile ei de pace, sănătate, liniște, prosperitate și îmbelșugare, să cuprindă întreaga țara noastră, țara vecină aflată în suferință și întreaga lume!

Cu bucurie duhovnicească și dragoste părintească, Vă felicităm pe toți cu această aleasă și sfântă zi. Hristos Domnul cel Înviat să reverse peste noi Lumină harică și bucurie sfântă!

Fie-vă sărbătorile luminoase, pașnice şi pline de adevărul salutului pascal:

Hristos a înviat!

Al vostru către Hristos-Domnul rugător,

Prin Harul lui Dumnezeu

PETRU,

ARHIEPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI

Dată la Reședința noastră din Ungheni,  

la Luminatul Praznic al Învierii Domnului,

în Anul Mântuirii 2023