Mesajul Preasfinţitului PETRU, Episcop de Ungheni şi Nisporeni adresat stareţei Mănăstirii Frumoasa, Egumena BENEDICTA (Mura), cu ocazia zilei de naştere

Preacuvioasă Maică Stareţă,

Cu ocazia împlinirii celor 41 ani de viață pământească, Vă felicităm sincer și călduros, dorindu-Vă multă sănătate sufletească și trupească, bucurii duhovniceşti și zile pline de trăiri sfinte, prin care sufletul și inima să Vă fie învăluită de pacea lui Iisus.

Bunul şi Iubitorul de oameni Dumnezeu să Vă ocrotească de toate relele și să Vă întărească pe drumul mântuirii.


Preacuvioasă Maică,

Vă mai dorim, zile îndelungate, ani binecuvântați, spor şi ajutor de la Bunul Dumnezeu în lucrarea faptelor bune, dar și în toate activitățile pastorale şi administrative ce aveți a le înfăptui ca stareță a Mănăstirii Frumoasa.

Cu binecuvântări arhiereşti,

+ PETRU

Episcop de Ungheni şi Nisporeni.