Mesajul Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Egumenei BENEDICTA (Mura), stareța mănăstirii „Sf. Treime” Frumoasa, cu ocazia sărbătoririi ocrotitorului ceresc

Preacuvioasă Maică Stareță,

În această zi binecuvântată de către Sfânta Treime, când Sfânta noastră Biserică face pomenirea cuviosului Benedict al Nursiei, cel care a luat crucea şi i-a urmat lui Hristos, Vă adresăm sincere felicitări şi binecuvântări arhiereşti. Sfântul ocrotitor al cărui prenume îl purtaţi să Vă fie rugător către Sfânta Treime, pentru pacea întregii lumi, iar Preacuvioșia Voastră să-i urmaţi viaţa, nevoinţele şi învăţăturile, căci monahul este un om al fericirii pentru că poate comunica cu Dumnezeu zilnic, iar în anii care urmează să-i trăiţi, să intensificaţi, îmbogăţiţi această fericire şi iubire dumnezeiască a vieţii care este un dar dumnezeiesc pentru fiecare.

Ziua de astăzi să vă fie plină de recunoştinţă şi lumină faţă de darul vieţii pe care l-aţi primit de la Dăruitorul Ceresc.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă pentru viaţa monahală pe care o trăiţi şi multă credinţă faţă de Biserică şi Hristos iar sfântul Benedict să Vă călăuzească pașii spre mântuirea obștii monahale pe care o conduceți.

 

Cu părintească dragoste în Hristos-Domnul,

+PETRU,

EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI