Mesajul Înaltpreasfințitului Arhiepiscop PETRU, de Ziua Familiei. Sfaturi pentru păstrarea familiei

Cu drag de familia creștin-ortodoxă, vin cu un mesaj ziditor, vizavi de o mare problemă a societății de astăzi: divorțul, și anume, destrămări de familie care apar în prea multe cazuri din cauza emigrației.

Odată cu deschiderea noilor posibilătăți, din dorința de mărire a confortului dar uneori și din strictă necesitate de a trăi o viață decentă, mulți cetățeni ai țărișoarei noastre au plecat peste hotare în căutarea succesului material.

Fericesc pe cei care au ales să rămână în țara lor dar nu îi judec nici pe cei care au plecat. Grija noastră ca păstori de suflete se extinde peste toți credincioșii țării, care sunt pomeniți permanent în sfintele  rugăciuni. Ne bucurăm nespus când auzim că părinții, fiii sau buneii aflați în străinătate, găsesc o bisericuță ortodoxă și participă la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. ,,Biserica este o corabie, iar creştinii care merg la Sfânta Biserică şi intră în ea sunt izbăviţi din furtuna păcatelor”, spune Sf. Nicodim Aghioritul. Iar Sf. Ioan Gură de Aur, de rînd cu alți sfinți părinți, ne prezintă biserica ,,ca o farmacie duhovnicească, unde fiecare găsește leac pentru sine împotriva săgetărilor păcătoase”, care ulterior aduc suferință.

Păcatul este cauza principală a sărăciei, a necazului, a bolii și a neajunsurilor și dacă ne dorim o viață decentă, marcată de bucurii, este necesar să participăm la viața Bisericii. ,,Sfânta Liturghie sfinţeşte. Dacă creştinul nu merge duminica la biserică, cum se va sfinţi? Din pacate însă, oamenii încet-încet merg înspre a nu mai respecta nici sărbători, nici nimic” observă sfîntul Paisie Aghioritul. ,,Europenii sunt avansaţi în ştiinţe şi nu în cele duhovniceşti. Tinerii, oamenii plecați peste hotare, să nu se silească pe sine mai mult decât poate fiecare şi să nu le dea prea mare importanţă, ca să nu-și lipească inima şi să sufere pentru acestea. Ci să considere şederea numai ca pe un serviciu militar”, recomandă sfântul Paisie.

Oriunde nu am fi, să ne păstrăm credința și sufletul. Omul lipsit de Hristos, îl va primi pe Anti-Hristos. ,,Lumea aceasta, de astăzi, îl poate primi doar pe Antihrist, acum sau în oricare altă vreme. (…) Nu-i de mirare, atunci, că (primindu-l) devine dificil să fii creştin, chiar imposibil. Nimeni nu poate accepta cu bună-ştiinţă un mod de viaţă care duce spre autodistrugere cu cât este trăit mai autentic. Şi din această cauză ne răzvrătim mereu, încercăm să ne uşurăm viaţa, încercam să fim creştini pe jumătate, încercam să dobândim ce-i mai bun din ambele lumi. Până la urmă trebuie să alegem – fericirea noastră stă într-una dintre cele două lumi, nu în amândouă. (…) Dumnezeu ne dă tărie să urmăm calea răstignirii; nu există altă cale de a fi creştin, altă cale de a găsi fericirea”, constată părintele misionar, Serafim Rose[1]. Cu părere de rău, nu dorim să fim creștini adevărați, fierbinți, mereu, oriunde, oricând.

Dragi creștini, deoarece nu suntem creștini adevărați, devenim confunzi, tulburați, nehotărâți, slabi, neputincioși și triști. Un om care crede în Hristos este vesel, e plin de nădejde, pentru că Hristos nu-l lasă cu nici un chip!

Astăzi avem foarte multe divorțuri, unde cauza este anume plecarea peste hotare, a unuia sau a ambilor soți. Această plecare peste hotare a destrămat zeci de mii de familii. Soții s-au dedat păcatului, ceea ce inevitabil a dus la divorț.

Stimați creștini, vă îndemnăm să luați aminte la câteva sfaturi de folos pentru a păstra familia Dvs întreagă, pentru statornicia credinței și sporirea nădejdii, pentru vigoare sufletească și motive de bucurie. Printre străini, cu atât mai mult, aveți nevoie de mângâiere, nădejde, sănătate, putere, credință și ajutor.

 1. Comunicare. Comunicați între membrii familiei. Soții să păstreze permanent un dialog deschis și sufletist. Părinții să comunice cu copiii. Copiii să comunice cu părinții. Astăzi tehnica ne propune multe mijloace prin care putem comunica de la distanță.
 2. Comuniune. Nu este bine să plece de acasă bărbatul sau femeia singură. Adică unul să fie plecat și altul rămâne acasă. Să urmăriți să fiți împreună. Acasă împreună, dacă plecați – tot împreună. La odihnă, în vacanțe, la sanatorii, numaidecât împreună: soțul cu soția sa.
 3. Dorul. Despărțirea între soți să fie pentru puțin timp. Când nu se poate evita plecarea, despărțirea să fie de scurtă durată. Dorul să fie viu și să fie împlinit!
 4. Empatie și susținere. Este foarte necesar de a fi susținerea reciprocă, între soț și soție, între părinți și copii. Soția de acasă să încurajeze soțul în munca lui. Să îi ofere laude, cuvinte frumoase și simțământul importanței muncii soțului. Și desigur și invers. Bărbatul să sprijine soția plecată sau care este acasă și la rândul lui să laude munca pe care o face soția, fie că este casnică sau nu. Acest punct este foarte important și de multe ori neglijat. Dar el este un foc ce întreține afecțiunea și dragostea. Mulți soți gândesc că acest fapt, al iubirii și grijii este evident, deci nu mai este necesar de rostit. Dar eu vă îndemn exact invers, ca mai des să vă încurajați, lăudați, mângâiați și să vă susțineți unul pe altul. Aceste acțiuni sporesc încrederea reciprocă, adaugă putere și motivează. Sensul muncii devine mai înalt și oboseala se suportă mai ușor.
 5. Rugăciunea. Faceți rugăciune. Să aveți rugăciune personală, fără timp și fără loc. „Cuvintele rugăciunii trebuie rostite având credinţa că Domnul vă priveşte şi vă ascultă și astfel se împlinesc cererile cele de folos”zice părintele stareț Tadei al Serbiei. ,,Rugăciunea are darul de a face să picure în suflet neîncetatul izvor al bucuriei.” Rugăciunea este putere, sănătate, succes, realizare, înțelepciune, pază de rele, bunăsporire, iertare de păcate, binecuvântare.
 6. Psaltirea. Citiți psaltirea. Această carte minunată este foarte puternică. Este armă împotriva farmecelor, invidiei, răutății, a dușmanilor văzuți și nevăzuți. Citiți cât de puțin, dar în fiecare zi. Sfântul Vasile cel Mare spune că „este mai bine să stea soarele din călătoria sa, decât să rămână Psaltirea necitită în casele creștinilor”. Să vă faceți pravila zilnică de rugăciune.
 7. Sfânta LiturghieParticiparea laSfintele Taine ale Bisericii. Împărtășanie și spovedanie periodică doar la biserici ortodoxe. „Împărtășirea cu Sfintele Taine la Sfânta Liturghie ne face sănătoși, împăcați, înnoiți. Câte daruri din cele mai mari sunt ascunse în Liturghie! Să mulțumim Domnului, Care ne dă viață prin minunatele Sale Taine” spune Sf. Ioan de Kronstadt. Dacă este dificilă deplasarea mai deasă la o biserică ortodoxă, să fie mai rar, dar să fie parte din viața Dvs. Liturghia să nu fie pusă pe planul doi.

Oare vom alerga doar pentru trup, pentru bani, pentru materie? Când vom avea grijă de suflet? Să ne acordăm cinstea care ni se cuvine: ca oameni a lui Dumnezeu, ca robi ai lui Dumnezeu în primul rând, nu ca robi ai oamenilor și a diavolului.

 1. Pomenirea la slujbe,,Căutați să fiți pomeniți la Liturghie. Fie că vă cunoaște un preot sau vă cunoaște duhovnicul, fie că frățiile voastre dați la Liturghie, dar să fiți pomeniți. Asta e totul”spune marele duhovnic din România, părintele Arsenie Papacioc.
 2. Milostenia. Această virtute împărăteasă spală mulțime de păcate. Ea este înaintemergătoare la Tronul lui Dumnezeu. Rugăciunea cu milostenie ajunge deîndată la Domnul. Faceți milostenie din munca Dvs și nu din prisos. Fiți recunoscători lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care vi le oferă și grija care v-o poartă.
 • Credința ortodoxă. Păstrați vie flăcara credinței. Nu vindeți și nu schimbați credința creștin-ortodoxă pe nimic și niciodată. Să aveți reținere de la practice idolatre, sărbători fără Dumnezeu, discuții neortodoxe, indecente, hulitoare.
 • Patriotism. Patriotismul e un fel de a te simți legat de țara ta, de neamul tău, de limba ta, de credința ta: toate împreună îți conturează o personalitate, un caracter. Dorul de casă să nu-l stingeți. Lipsa rădăcinilor este cauza prăbușirii.
 • Păstrați o viață curată. Nu vă dedați patimilor, desfrânării, bețiilor, jocurilor de hazard și azart. Păstrați curățenia trupească. Păstrați fidelitatea familiei.Cel care își schimbă soțul sau soția, aduce spurcăciune în familia sa. El alungă binecuvântarea casei. Fugiți de toate ocaziile și provocările care pot atrage sau aduce păcatul.

Dragilor, aceste sfaturi sunt pentru ca munca și deplasarea Dvs să vă fie cu folos, mai ușoară și să vă aducă bucurii; osteneala și jertfa Dvs pe care o faceți să aibă sens.

Anii petrecuți în străinătate nu sunt o pregătire pentru a trăi o altă viață; acești ani nu se vor repeta. Trăiți corect, cu inimă bună, acolo unde sunteți! Trăiți cu Dumnezeu, în lumina virtuților, a faptelor bune, în bunăvoință și cu Hristos în inimă.

Omul are o comoară, și aceasta este sufletul său! ,,Pentru că ce-i va folosi omului, dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul Omului va să vină întru slava Tatălui Său, cu îngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele sale.” (Sf. Evanghelie de la Matei 16, 26-27)

Astăzi, de Ziua Internațională a Familiei, să accentuăm că adevărata familie, bine plăcută lui Dumnezeu, este familia compusă dintr-un bărbat și o femeie, care în dragoste deplină au mulți copii. Familia frumoasă e cea unită, iar familia minunată este cea plină de virtuți. Familia cu Dumnezeu e cea puternică și familia fericită e cea plină de cinste.

Dragii mei, cu alese gânduri de felicitări, Vă doresc să aveți familii fericite, construite pe fundamental dragostei, a rugăciunii către Dumnezeu și pe toate virtuțile creștin-ortodoxe. „Întru lumina lui Dumnezeu vom vedea Lumina” (Ps 35,10); întru pacea Lui, vom trăi în pace și întru bucuria Domnului ne vom bucura, căci ,,bucuria Domnului va fi puterea voastră!”

Har vouă şi pace de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Hristos!

Cu dragoste în Hristos-Domnul pentru toate familiile creștine,

+ PETRU,

ARHIEPISCOP DE UNGHENI ȘI NISPORENI