Mesajul de felicitare al PS Ioan, Episcop de Soroca, Vicar mitropolitan, adresat PS Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, cu prilejul aniversării a 25 ani de la hirotonia în treapta de Ieromonah

Preasfinția Voastră,

În lumina curată a popasului aniversar, prilejuit de împlinirea a douăzeci și cinci de ani din ziua în care, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, ÎPS Mitropolit Vladimir, V-a hirotonit în treapta de Ieromonah, strălucește dragostea și binecuvântarea lui Dumnezeu.

Cu multă osteneală şi zel misionar ați desfășurat o bogată activitate pastoral-liturgică şi social-misionară, slujind vreme de un sfert de secol Biserica lui Hristos și înfăptuind o lucrare binecuvântată de Dumnezeu şi folositoare Bisericii.

În această memorabilă zi pentru Preasfinția Voastră, Vă adresăm alese felicitări şi ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Dăruitorul cel sfânt al vieții şi al tuturor binefacerilor, să Vă dăruiască în continuare aceeaşi dragoste şi aceeaşi râvnă sfântă pentru Biserică şi păstoriți.

Cu dragoste întru Hristos Domnul,

IOAN,
EPISCOP DE SOROCA,
VICAR AL MITROPOLIEI CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE