Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni adresat preacucernicului Protoiereu Dumitru RANGA, parohul bisericii “Sf. Arh. Mihail şi Gavriil” din s.Mărinici, r-nul Nisporeni, cu prilejul a 30 ani de viață pământească

Preacucernice părinte Dumitru,

Marcarea aniversării  de 30 ani din ziua nașterii Sfinției Voastre îmi oferă frumosul prilej şi deosebita bucurie de a Vă aduce cele mai sincere felicitări şi urări de ani mulți cu sănătate, har și bună sporire în tot lucrul binecuvântat pe care-l faceți!

Vă adresăm alese urări de sănătate şi belşug duhovnicesc, dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitate pastorală, misionară şi culturală pe care o desfăşuraţi în cuprinsul parohiei încredințate. Ziua de astăzi să Vă fie plină de recunoştinţă şi lumină faţă de darul vieţii pe care l-aţi primit de la Dăruitorul Ceresc. Anii trăiţi să fie ani ai mântuirii şi ai sfinţirii vieţii, căci timpul în care trăim este unul al mântuirii şi sfinţirii umanităţii.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă pentru Sfânta Taină a preoţiei şi multă credinţă faţă de Biserică şi credincioşii ei.

Întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu părintească dragoste în Hristos Domnul,

+ PETRU,

Episcop de Ungheni şi Nisporeni