Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Egumenei PARASCHEVA (Cazacu), stareța mănăstirii ,,Sf. Cuv. Parascheva” Hâncu, cu ocazia împlinirii a 50 ani de viață pământească

Preacuvioșia Voastră,

 Preacuvioasă Maică Stareță, Egumenă PARASCHEVA,

Frumosul jubileu, de împlinirii a 50 ani de viață pământească, ne oferă binecuvântatul prilejul de a Vă aduce în dar sincere și sufletești cuvinte de felicitare și urări de tot binele.

Omagierea celor 50 ani de viață pământească, ne aduce aminte de  creșterea și trăirea Preacuvioșiei Voastre în duhul Dreptslăvitoarei Credințe Ortodoxe, dar și de dragostea ce ați avut-o din fragedă tinerețe, față de tot ce este sfânt și mântuitor.

Totodată menționăm și îmbucurătorul fapt că, din fragedă vârstă, mergând în pelerinaje cu mama Preacuvioșiei Voastre pe la Sfintele Mănăstiri, unde ascultați cu nesaț Sfintele Slujbe, vi s-a înaripat în inima și sufletul, dorul după Hristos și dragostea de viața monahală și Sfintele Mănăstiri.

După intrarea în monahism, dar mai ales, după luarea crucii, deloc ușoară, a stareției Sfintei Mănăstirii Hîncu, atât de bogată în activități Vă este viața și înfrumusețată spiritual, încât ne bucurăm duhovnicește de tot ce ați reușit să înfăptuiți până în prezent cu abnegație și multă dăruire de suflet în frumosul și deosebitul complex monastic al Sfintei Mănăstiri Hîncu. Iar acest moment ne face să apreciem tot ce ați făcut până în prezent cu atâta abilitate și jertfelnicie.

Preacuvioasă Maică Stareță,

La acest frumos și deosebit popas aniversar, întâi de toate Vă asigurăm de sinceră și înaltă prețuire. Iar deopotrivă cu aceasta, rugăm pe Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască din prea plinul dragostei Sale, multă sănătate, puteri spirituale, spor și ajutor duhovnicesc, dar și tărie sufletească, pentru a călători, prin anii vieții, ca și până în prezent, cu multă dragoste și jertfelnicie.

Vă mai dorim ca anii vieții, care o să vi-i dăruiască Dumnezeu, să fie îmbelșugați cu bucurii duhovnicești și sfinte împliniri. Și așa cum spunea Sf. Ioan Gură de Aur: „Anii vieții prin care treceți, să fie mereu trepte din scara ce duce către Hristos”.

Sprijinindu-ne pe învățătura Sfinților și scrierile insuflate de Atotputernicul Dumnezeu, avem certitudinea sfântă că Tatăl Ceresc Vă va răsplăti truda și osteneala duhovnicească ce o depuneţi în ogorul Maicii Domnului, pentru mântuirea sufletului, pentru folosul duhovnicesc al obștei, dar și pentru înfrumusețarea Sfintei Mănăstiri Hâncu.

Întru mulţi şi fericiţi ani, Preacuvioasă Maică Stareță!

Cu arhierești binecuvântări,

+ PETRU,

EPISCOP DE UNGHENI ŞI NISPORENI