Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni adresat Cucoanei Preotese Xenia PETRICIUC, cu ocazia jubileului de 50 ani de viață

Mult Stimată Cucoană Preoteasă,

Permiteți-mi ca în această zi deosebită pentru fiecare, să venim cu un mesaj de felicitare, urări de tot binele și binecuvîntări arhierești la adresa cucerniciei voastre, cu ocazia frumoasei aniversări: 50 ani de viață.

La acest popas aniversar al vieţii, îl rugăm pe Atotbunul Dumnezeu, să reverse din plin mila Sa şi ajutorul ceresc asupra Domniei Voastre.

Vă dorim forţe noi pentru a Vă îndrepta şi în continuare toată puterea şi priceperea în slujirea Bisericii noastre Ortodoxe şi în special în cîntarea bisericească.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, Arhiereul Cel Veşnic, să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă pentru activitatea pe care o desfăşuraţi şi fiecare rugăciune şi fiecare răspuns liturgic pe care îl oferiți la strană să fie o slăvire îngerească către tronul Prea Sfintei Treimi.

La mulţi şi binecuvîntaţi ani, Stimată Doamnă Preoteasă!

Cu arhiereşti binecuvântări şi profundă consideraţiune,

+ PETRU,

Episcop de Ungheni şi Nisporeni