Mesajul de felicitare al Preasfințitului PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, adresat Cucoanei Preotese Eufrosenia OLĂRAȘU, cu ocazia împlinirii celor 60 de ani de viață

Mult stimată și distinsă cucoană preoteasă Eufrosenia OLĂRAȘU, cu ocazia frumosului jubileu, de omagiere a celor 60 de ani de viață, am deosebitul prilej să vă adresez, cu toată dragostea creștinească, cele mai sincere și călduroase cuvinte de felicitare și urări de bine.

Bunul Dumnezeu, care va ajutat să ajungeți până la această vârstă, să vă întărească și-n continuare să aveți aceași dragoste și râvnă față de Sfânta Biserică și de lucrurile cele bune și frumoase. Talentul și darurile pe care le aveți de la Cel de Sus, să le înmulțiți și-ncontinuare, ca și până acum. Toți anii pe care o să vi-i dăruiasă Dumnezeu, să fie toți bunecuvântați de mâna Sa proniatoare și îmbelșugați cu sănătate, pace, har și bucurii.

Totodată, această deosebită zi, îmi oferă prilejul de a-mi exprima toată recunoștința și mulțumirea față de dumnevoastră, obligat fiind de amintirea binecuvântatelor întâmplări minunate de care am avut parte atunci când, tânăr fiind, veneam cu multă dragoste la biserica din satul Codreanca, unde pe timpuri părintele Nicolae, ajutat de dumnevoastră, păstorea duhovnicește turma cuvântătoare nu doar din parohie, ci și pe cei care veneau spre a fi mângăiați sufletește la acea biserică ce era deschisă în timpurile de restriște. Nu voi uita acele sfaturi ce le primeam de la dumnevoastră, dar mai cu seamă nu voi uita dărnicia și dragostea cu care vă manifestați în paroie ca o adevărată mamă duhovnicească, exemplu de adevărată trăire a femeii creștine.

Întrucât Cuviosul Paisie Aghioritul spunea: „Ceea ce este stareța în mănăstire, aceea trebuie să fie și preoteasa în parohie”, am nădejdea sfântă că și-n continuare, ca și până, veți fi pentru parohienii dumnevoastră povățuitoare și mamă sfătuitoare, dar și, exemplu de jertfelnicie, de cumsecădenie, de credință, de dragoste, de rugătoare și de bunătate.

În semn de recunoștință arhierească și ca apreciere profundă pentru tot binele făcut, dar și pentru exemplu de adevărată preoteasă, mamă și femeie creștină, cât și pentru activitatea exemplară, sărguincioasă și prodigioasă în corul de preotese al Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, vă decorăm cu cea mai înaltă distincție a Eparhiei noastre, „Icoana Maicii Domnului de la Hârbovăț”.

Mulți și fericiți ani trăiți în lucrarea faptelor bune și spre mântuirea sufletului.

Cu dragoste creștinească și arhierești binecuvântări

+ PETRU +

Episcop de Ungheni și Nisporeni