Mesajul de felicitare al ÎPS Arhiepiscop PETRU, adresat prot. Vasile BORȘ, cleric al mănăstirii „Sf. M. Mc. Gheorghe” din mun. Ungheni, cu prilejul a 15 ani de preoție

Preacucernicia Voastră,

Preacucernice Părinte, Vasile,

Cu ocazia împlinirii celor 15 ani de slujire preoţească, Vă adresez părinteşte cuvinte de felicitare şi urări de bine.

Vă dorim ca Bunul Dumnezeu, să Vă dăruiască şi-n continuare aceeaşi râvnă şi dragoste faţă de cele sfinte, de rugăciune şi de Sfintele Slujbe.

Ne rugăm ca Dumnezeu să Vă sprijine duhovniceşte în călătoria pământească, de a merge tot cu aceeaşi dragoste față de sfintele slujbe, cu jertfelnicie şi devotament pe drumul ce duce spre Hristos şi Împărăţia Sa.

Pacea sufletească şi Harul Duhului Sfânt, să fie darurile nelipsite din viaţa Sfinției Voastre.

Vă dorim să fiţi întărit de harul Duhului Sfânt pentru a sluji cu multă râvnă și-n continuare, călăuzind şi povăţuind duhovniceşte pe credincioși, mângâindu-i sufletește.

Totodată ținem să vă adresăm și cuvinte de apreciere pentru toată osteneala ce ați depus-o ca slujitor în Biserica Ortodoxă, în acești 15 ani de preoție.

În această atmosferă de sărbătoare, Vă dorim, ani binecuvântaţi şi slujire îmbelşugată și rodnică pe ogorul Bisericii Ortodoxe.

Cu arhiereşti binecuvântări şi dragoste părintească,

  + PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni