Mesajul de felicitare al ÎPS Arhiepiscop PETRU, adresat profesorilor, învățătorilor și tuturor lucrătorilor din domeniul educației, cu ocazia zilei lor profesionale

Mult stimați și distinși profesori, învățători și educatori, cu ocazia Zilei Profesionale a lucrătorilor din domeniul educației, țin să Vă aduc în semn de înaltă prețuire, atât din partea mea personal, cât și a întregii Episcopii de Ungheni și Nisporeni, calde, sincere și cordiale cuvinte de felicitări și urări de bine.

Pornind de la constatările că, profesorii sunt cei ce îndrumă copiii spre cunoaștere, spre înțelegere, spre dobândirea înțelepciunii, nu vom greși dacă vom zice că, anume Dumneavoastră sunteți cei care stați la baza formării şi dezvoltării oamenilor, sunteți generatorii de creativitate și inspirație pentru multe generații. Poate de aceea și marele poet Mihai Eminescu, spunea că, „profesorii sunt făuritori de neam”.

Conșteintizăm pe deplin că astăzi, poate mai mult ca oricând, Domniile Voastre aveți o misiune anevoioasă, întrucât, pe lângă faptul că-i școliți pe cei ce calcă pragurile instituțiilor de învățământ, vă revine și sarcina să supliniți cumva și rolul de părinte, pentru acei copii elevi și studenți, care sunt văduviți de grija, atenția și mai ales mângâierea părintească. Nu întâmplător și marele istoric Nicolai Iorga zicea că, „profesorii sunt al doilea părinți”.

Întrucât menirea Dumneavoastră este foarte apropiată de cea a slujitorilor Bisericii, cunoaștem îndeaproape osteneala ce o depuneți pe tărâmul educației. De aceea, Biserică Vă apreciază profund eforturile pe care le depuneți în educarea celor care trebuie să devină membri sârguincioși și responsabili ai societății de mâine, dar și viitori creștini evlavioși ai Biserici noastre strămoșești. Iar această grea, dar plăcută și totodată frumoasă preocupare de educare și învățare a tinerilor vlăstare ale societății, la făcut pe Sfântul Ioan Gură de Aur să zică: „Nimic mai măreț și mai nobil nu văd pe pământ, decât să educi și să înveți pe cineva lucrurile cele bune, frumoase și importante”. Or, aceste minunate cuvinte, vin ca să Vă încurajeze și să arate cât de valoroși sunteți pentru întreaga omenire.

Pe lângă recunoștința, considerațiunea și gratitudinea ce v-o datorăm, Vă dorim totodată ca, Dumnezeu să Vă dăruiască din prea plinul dragostei Sale, binecuvântări cerești, puteri noi, ajutor și întărire ca să puteți și mai departe, cu același devotament și jertfelnicii, prin care v-ați consacrat, să fiți pentru cei ce se educă, călăuze spre înțelepciune și lumea cunoștințelor.

De asemenea, Vă dorim să aveți elevi cât mai sârguincioși, ascultători, setoși de carte și dornici de a se afirma cât mai pozitiv.

Cu părintească dragoste în Hristos și grijă arhierească,

+ PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni