Mesajul de felicitare al Înaltpresfințitului Arhiepiscop PETRU, adresat ÎPS VLADIMIR, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, cu împliniri a 30 ani de slujire în treapta de Mitropolit

Înalt Preasfințite Stăpâne și Părinte duhovnicesc al Bisericii Ortodoxe din Moldova,

Cu frumosul și remarcabilul jubileu, împlinirea a 30 ani de când ați fost înaintat merituos în treapta de Mitropolit, Vă adresăm sincere și calde cuvinte de felicitare și urări de bine, dorindu-Vă ca Bunul Dumnezeu să vă întărească trupește și sufletește, ca încă timp îndelungat să cârmuiți duhovnicește în această înaltă treaptă de slujire, Biserica  Ortodoxă din Moldova și credincioșii ei.

Sfântul Apostol Pavel spune că cel care Îl slujește pe Hristos și Biserica Sa cu râvnă, credință și dăruire de sine, e vrednic de toată cinstirea. Or, Înaltpreasfinția Voastră ați avut și aveți multe calități morale și administrative, dar și virtuți creștinești, care au stat la baza deciziei de a fi ridicat pe 21 decembrie, 1992, cu multă vrednicie în treapta de Mitropolit. Iar acest fapt ne umple de bucurie sufletească și suntem recunoscători Proniei Divine, că a rânduit să avem ca și Întâi Stătător al Bisericii ortodoxe din Moldova, un asemenea Ierarh destoinic, înțelept, credincios, râvnitor, milostiv și un neîntrecut ocârmuitor a lucrurilor bisericești, sociale și administrative.

Înalt Preasfințite Stăpâne,

La acest popas aniversar, 30 ani de slujire în treapta de Mitropolit, în numele meu personal, dar și a tuturor slujitorilor, viețuitorilor monahali și a creștinilor din cuprinsul Episcopiei de Ungheni și Nisporeni, în semn de recunoștință și înaltă apreciere, Vă dorim ca Bunul Dumnezeu să Vă dea și-n continuare puteri duhovnicești și trupești, ca să puteți cu același devotament, curaj, jertfire și râvnă să-L slujiți pe Hristos și să oblăduiți părintește, cu grijă arhierească și tact păstoresc, Biserica Ortodoxă din Moldova și pe fii ei duhovnicești, îndreptându-i spre limanul mântuirii.

Totodată în această zi semnificativă pentru Înaltpreasfinți Voastră, dorim să ne exprimăm înalta apreciere și profunda recunoștință, pentru toată osteneala ce ați depus-o și o depuneți pentru binele Bisericii Ortodoxe din Moldova și mântuirea credincioșilor ei.

Întru mulți și fericiți ani, Înalt Preasfințite Stăpâne, VLADIMIR, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove!

Cu frățească dragoste în Hristos Domnul,
+ PETRU,
Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni