Mesajul de felicitare al Înaltpreasfințitului Arhiepiscop PETRU, adresat Protoiereului Octavian SOLOMON, Președintele Sectorului Eparhial Activitate Misionară antisectară și antischismatică și parohul bisericii „Înălțarea Domnului” din s. Cărpineni, r. Hîncești, cu ocazia zilei de naștere

Preacucernicia Voastră

Preacucernice Părinte Octavian,

Ziua de naștere a Sfinției Voastre, ne oferă prilejul de a Vă adresa sincere felicitări şi urări de bine cu ocazia acestei aniversări.

La acest popas aniversar, când celebrați împlinirea a 47 ani de viață pământească, Vă dorim alese urări de sănătate sufletească și trupească, ajutor sfânt pe drumul mântuirii, credință statornică și dragoste curată către Dumnezeu, „Dătătorul a tot binele”.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos, să Vă dăruiască în continuare râvnă sfântă pentru Sfânta Slujire și ajutor în toate activitățile ce le înfăptuiți exemplar în parohia „Înălțarea Domnului” din s. Cărpineni, r. Hîncești, unde și sunteți paroh, înfăptuind lucrări misionare deosebite și trudiți la înfrumusețarea bisericii.

Anii vieții să Vă fie îmbelşugați cu sfinte bucurii și cu duhovnicești împliniri. De asemenea, Vă mai doresc ca să rămâneți mereu un înflăcărat slujitor al Bisericii lui Hristos, sporind duhovniceşte şi să perseverați în activitatea Sfinției Voastre, pentru a avea mari și frumoase realizări în slujirea preoţească și activitatea misionar-pastorală ce o desfășurați în cuprinsul parohiei Sfinției Voastre.

Tot la acest popas aniversar, dorim să Vă aducem și cuvinte de înaltă apreciere pentru prodigioasa muncă duhovnicească ce o desfășurați exemplar în cadrul Sectorului Eparhial, Activitate misionară antisectară și antischismatică.

Bunul Dumnezeu să Vă înzestreze cu multă răbdare, putere și înțelepciune duhovnicească, pentru a fi întăriți spiritual în lucrarea preoțească ce o desfășurați cu multă dragoste și abnegație.

Anii vieții pe care o să Vi-i dăruiască Dumnezeu, să fie trepte din scara ce să Vă ducă la Hristos.

Întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu părintească dragoste în Hristos Domnul,

+ PETRU,

Arhiepiscop de Ungheni şi Nisporeni